Praktijk

Implementatie van e-consult in de praktijk

Gepubliceerd
10 juli 2006

Het NHG stimuleert het gebruik van e-consult. De voordelen ervan zijn al uitgebreid besproken in de meinummers van In de praktijk.1 Dit laatste artikel in deze miniserie over elektronische consultvoering bevat een verkorte weergave van de NHG-Checklist e-consult. Daarmee heeft u als huisarts een praktische leidraad in handen voor de implementatie van e-consult in uw praktijk. Deze verkorte checklist bevat de belangrijkste punten; de uitgebreide versie met achtergronden en voorbeelden is te vinden op de NHG-website (http://nhg.artsennet.nl). Aan de NHG-Checklist ligt ten grondslag de KNMG-Richtlijn ‘Online arts-patiënt contact’ (zie http://knmg.artsennet.nl onder Publicaties). De checklist is - gezien het innovatieve aspect en het vooralsnog ontbreken van wetenschappelijke onderbouwingen - nog in ontwikkeling. Reacties zijn dan ook welkom via p.jansen@nhg-nl.org.

Technische aspecten

 • Veiligheid. Gewone e-mail is niet veilig genoeg voor e-consult; e-mail moet versleuteld worden verzonden (SSL-encryptie) of er moet via een beveiligde website worden gecommuniceerd.
 • Identificatie. Zorg voor voldoende identificatie van uzelf, inclusief uw bereikbaarheid. Ook de patiënt dient zich te identificeren; wenselijk zijn in ieder geval diens naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en verzekeringsgegevens. Dit kan eventueel via een eenmalige aanmelding, waarna de patiënt kan inloggen met een wachtwoord. Bij twijfel over de identiteit van de patiënt dient u af te zien van een e-consult.
 • Privacybescherming. Bescherm de (medische) gegevens van patiënten binnen e-consult - net als het ‘gewone’ medische dossier - tegen inzage door derden met behulp van ten minste een inlogcode en wachtwoord.

Organisatorische aspecten

 • Medisch dossier. Van elk e-consult dient u een samenvatting in uw HIS op te nemen. In de toekomst vindt wellicht automatisch koppeling tussen het e-consult en het HIS plaats.
 • Ontvangstbevestiging. Zend de patiënt binnen 24 uur een ontvangstbevestiging. Vaak kan dit automatisch worden geregeld.
 • Responstijd. Bedenk op welke dagen en tijdstippen u de e-consulten gaat beantwoorden en hoe u de maximale responstijd kenbaar maakt (zie ook de Patiëntgebonden aspecten).
 • Declaratie. E-consulten kunnen worden gedeclareerd volgens CTG-tarief. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden (zie www.ctg-zaio.nl onder Tarieven).
 • Afhandeling en waarneming. Maak afspraken over wie in de praktijk inzage heeft in de e-consulten en wie ze afhandelt. Bij afwezigheid kan de waarnemer de e-consulten doen óf kan de functie tijdelijk worden uitgeschakeld. Maak dit alles duidelijk aan de patiënt (zie ook de Patiëntgebonden aspecten).
 • Aankondiging. Informeer patiënten over de mogelijkheid van e-consult, bijvoorbeeld via een poster in de wachtkamer, informatie op de praktijkwebsite, een folder of een brief.

Patiëntgebonden aspecten

 • Voorlichting en informatie. De volgende aspecten dienen duidelijk beschreven te worden (schriftelijk, liefst voorzien van een datum) voor de patiënt die gebruik wil maken van e-consult:
   • inleiding en uitleg over de procedure en veiligheidsmaatregelen van e-consult;
   • de personen die inzage hebben in het e-consult;
   • een verwijzing naar de KNMG-richtlijn ‘Online arts-patiënt contact’;
   • de responstijd voor beantwoording van het e-consult;
   • welke vragen wel en niet via e-consult gesteld kunnen worden (zie ook de Inhoudelijke aspecten);
   • de bereikbaarheid van de praktijk en de huisartsenpost bij spoedeisende zaken en het advies om in spoedgevallen geen gebruik te maken van e-consult.
 • Bestaande behandelingsrelatie. Ga alleen bij een bestaande behandelingsrelatie een e-consult aan.
 • Onafhankelijkheid. Uw antwoorden, adviezen en eventuele voorschriften dienen onafhankelijk te zijn. De schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen.
 • Verantwoordelijkheid. U bent als arts verantwoordelijk voor de medisch-inhoudelijke beslissing een e-consult aan te gaan. Bel de patiënt bij twijfel over bijvoorbeeld de ernst van de klacht, of nodig hem uit voor het spreekuur.

Inhoudelijke aspecten

 • Geschikte onderwerpen voor e-consult kunnen zijn:
   • leefstijladviezen en -vragen;
   • vragen over medicijnen;
   • vragen over (uitslagen van) onderzoek;
   • vragen over een eerder consult;
   • controle en follow-up bij chronische aandoeningen.
 • Niet geschikte onderwerpen zijn:
   • spoedeisende zaken;
   • (fysieke) klachten waarbij mogelijk lichamelijk onderzoek nodig is;
   • emotionele problemen.
Patrick Jansen, huisarts, wetenschappelijk medewerker NHG

Literatuur

 • 1.Jansen P. Het e-consult in de huisartsenpraktijk: Dokteren in je luie stoel? Huisarts Wet 2006; 49(6):nhg-64, en: Stalenhoef A. E-consult in de huisartsenpraktijk: ‘Wij wilden vooral onze service verbeteren’. Huisarts Wet 2006; 49(7): nhg-74/5.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen