Richtlijn

Indeling van patiënten met acuut hoesten aangepast

Gepubliceerd
25 maart 2024
De herziene NHG-Standaard Acuut hoesten hanteert voortaan een indeling in 3 categorieën van patiënten met acuut hoesten bij een luchtweginfectie: (1) pneumonie, (2) acuut hoesten met risicofactoren voor een ernstig beloop en (3) acuut hoesten zonder risicofactoren voor een ernstig beloop. Daarmee is er nu een aparte groep patiënten voor wie antibiotica overwogen wordt vanwege risicofactoren voor een ernstig beloop van acuut hoesten, zoals patiënten met een ernstige hart- of longaandoening of een sterk verminderde afweer.