Nieuws

Informatie over screening op CRC beklijft niet

Gepubliceerd
13 november 2009

Er is nog veel onduidelijkheid rondom het populatieonderzoek op colorectaal carcinoom (CRC). In Nederland onderzoekt men al enige tijd hoe een dergelijk bevolkingsonderzoek eruit moet zien. Onlangs verscheen een proefschrift dat de immunochemische faeces occult bloed test (i-FOBT) en de klassieke methode, de gFOBT, met elkaar vergelijkt. Bovendien keken de onderzoekers naar het kennisniveau van Nederlanders over CRC. Het was uit eerder onderzoek al bekend dat dit gemiddeld genomen laag is. Om dit kennisgat te dichten wilde men de mensen die waren uitgenodigd om een CRC-screening te doen zo goed mogelijk informeren over de voor- en nadelen ervan. Dat gebeurde door middel van schriftelijk materiaal dat bij de uitnodiging en het testsetje zat. Van de 20.623 uitgenodigde mensen stuurde 53% de screeningstest terug. Twee weken later werd deze mensen gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. Hieruit bleek dat een aantal cruciale beperkingen van screening niet was blijven hangen. Bijna de helft (47%) geloofde dat een negatieve screeningstest CRC uitsluit. Slechts 44 mensen (2%!) volgden het advies om de test niet terug te sturen bij recent rectaal bloedverlies (n = 685) of bij een veranderd ontlastingspatroon (n = 1500). Dit zijn cijfers die er niet om liegen. Keer op keer blijkt dat cruciale informatie over ziekte en gezondheid slecht beklijft. Dit heeft een enorme impact op de potentiële winst van screening. Meer onderzoek naar de effecten van gezondheidsvoorlichting en opvoeding rondom screening is daarom minstens zo belangrijk als onderzoek naar weer een andere methodiek. (Henk Schers)

Literatuur

  • 1.Van Rossum L. Colorectal cancer: to screen or not to screen? That is the question [Proefschrift]. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, 2009.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen