NHG Forum

Innoveren? [Column]

Gepubliceerd
26 november 2020
Lang voordat ik huisarts werd, hielp ik als informaticus bij het verbeteren van bedrijfsprocessen. Mijn collega was door een groep vooruitstrevende huisartsen gevraagd advies te geven over hoe ze hun patiëntenzorg beter konden organiseren.
0 reacties
Wendy Borneman
© Margot Scheerder

De collega liep een paar dagen mee in de praktijk en adviseerde een aantal veranderingen in de dagindeling. De meeste winst was volgens hem te behalen als de huisarts niet om 8.00 uur begon met zijn spreekuur, maar het eerste uur beschikbaar was voor vragen van de assistente. Dat zou flink schelen in het aantal consulten en vragen waarover anders later moest worden teruggebeld. Ondertussen kon hij post afhandelen of administratie doen. Het advies viel niet in goede aarde: een huisarts hoorde nou eenmaal om 8.00 uur met zijn spreekuur te beginnen. Waarschijnlijk hadden ze een slimme informaticatoepassing verwacht in plaats van een verandering in hun dagindeling. Ik moest daar vaak aan denken de afgelopen maanden, toen ik hoorde van praktijken die een triage-arts hadden aangesteld en daar ook na de coronaperiode niet meer mee willen stoppen.

Als dokters worden we traditioneel opgeleid via een meester-gezelconstructie. Hoewel we ook afgelopen periode weer hebben laten zien heel flexibel te zijn, doen we in de basis vaak wat we gewend zijn. Daar een keer van een afstandje en met een frisse blik naar kijken kan helpen om te blijven aansluiten bij wensen van je patiënten. En ook zelf lekker te blijven werken. Want dát is uiteindelijk het belangrijkste van innovatie en verandering.

Wendy Borneman, voorzitter Raad van Bestuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen