Nieuws

Intensieve bloeddrukverlaging bij ouderen

Date
9 maart 2020
De NHG-Standaard CVRM adviseert om bij ouderen een systolische streefwaarde van 150 mmhg te hanteren. Verdere bloeddrukverlaging naar 140 of zelfs 130 mmhg is al jaren een controversieel onderwerp. Een Amerikaans onderzoek onder 75-plussers met hypertensie en cerebrale wittestofafwijkingen liet zien dat bloeddrukverlaging naar 130 mmhg verdere wittestofschade beperkt, het aantal cardiovasculaire events reduceert en veilig lijkt.