Wetenschap

Statines: is bloeddrukverlaging een relevant effect?

Gepubliceerd
10 november 2007

Vraagstelling

Wat is het effect van statines op de systolische en diastolische bloeddruk?

Betekenis voor huisarts en patiënt

In de recente NHG-standaard cardiovasculair risicomanagement is de indicatie voor cholesterolverlagers verruimd. Statines verlagen het cholesterol, maar hebben ook andere effecten. Bloeddrukverlaging is een regelmatig beschreven effect in grote onderzoeken. Een direct bloeddrukverlagend effect van statines kan mede de reductie van het cardiovasculair risico verklaren, en wellicht ook leiden tot verlaging van de antihypertensieve medicatie.

Korte beschrijving

Inleiding Statines worden veelvuldig gebruikt als cholesterolverlagers met als doel cardiovasculaire risicoreductie. Het bloeddrukverlagend effect als gevolg van een veranderde endothealiale functie, interactie met het renine-angiotensinesysteem en de mogelijkheid arteriële stijfheid te reduceren, speelt hierin mogelijk een belangrijke rol. Het doel van deze meta-analyse is het effect van statines op systolische en diastolische bloeddruk vast te stellen.1 Geselecteerde onderzoeken De auteurs zochten in PUBMED en EMBASE naar RCT’s over de behandeling met statines. Twintig onderzoeken werden geselecteerd waarin de eventuele behandeling met antihypertensiva een vaststaand gegeven was. Geïncludeerd werden in totaal 828 patiënten, waarvan 291 patiënten statines kregen voorgeschreven, 272 kregen een placebo kregen en 265 patiënten namen deel aan een cross-over trial (statine en placebo). Patiëntenpopulatie In de onderzoeken zijn volwassen patiënten met hypertensie en normotensie opgenomen. Twee onderzoeken includeerden patiënten met een LDL-cholesterol > 2,6 mmol/L, een onderzoek normocholesterol-patiënten en de andere onderzoeken patiënten met een cholesterol = 5,2 mmol/L. Primaire uitkomstmaat Als primaire uitkomstmaat werd het verschil in systolische en diastolische bloeddruk genomen voor en na interventie. Resultaten Bij systolisch normotensieve personen (= 130 mmHg) was er geen effect: +0,03 mmHg; 95%-BI: –1,91-1.96). Bij een diastolisch bloeddruk = 80 mmHg daalde de bloeddruk gering: –0,46 mmHg (95%-BI: –1,47-0,56). Bij een baseline systolische bloeddruk > 130 mmHg was er wel een significant effect: –4,0 mmHg (95%-CI; –5,8-2,2). Bij een diastolische tensie > 80 mmHg was wel een daling, maar deze was niet significant: –1,2 mmHg (95%-CI: –2,6-0,1 mmHg. De bloeddrukrespons was niet gerelateerd aan leeftijd, veranderingen serumcholesterol, lengte trial, gebruik antihypertensiva en aanwezigheid diabetes. Hiervoor werd met meta-regressie-analyse gecorrigeerd. Conclusie van de onderzoekers De onderzoekers concludeerden dat er sprake was van een kleine maar significante reductie van de systolische bloeddruk. Deze kleine reductie is wellicht relevant bij hypertensieven in het kader van cardiovasculaire preventie. Bewijskracht Meta-analyse van gerandomiseerde clinical trials met heterogeniteit [1a-].2

Froukelien van der Mooren en Arie Knuistingh Neven

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen