Nieuws

Interim

Gepubliceerd
10 januari 2007

In dit eerste nummer van de vijftigste jaargang van Huisarts en Wetenschap zou u een feestelijk commentaar verwachten. Helaas is deze aflevering tegelijkertijd de eerste die verschijnt na het aftreden van de voltallige redactiecommissie. Alle betrokkenen betreuren deze gang van zaken zeer. Joost Zaat heeft, met de redactie en de redactiestaf, H&W tot een fantastisch wetenschappelijk blad voor huisartsen gemaakt. De inhoud en de leesbaarheid van H&W zijn de afgelopen jaren sterk in kwaliteit toegenomen en de inbreng van Joost Zaat is daarbij van groot belang geweest. Inmiddels hebben de NHG-Verenigingsraad en de leden zich kunnen uitspreken over de ontstane situatie. Het resultaat daarvan is bij het schrijven van dit stuk nog niet bekend, maar u kunt het nalezen op de website van het NHG. Het voortbestaan van H&W is voor de Nederlandse huisarts van groot belang. Er is daarom een interim-redactie benoemd, waarvan u de samenstelling kunt lezen in het colofon hiernaast. Deze redactie zal werken volgens het redactiestatuut dat nog niet zo lang geleden, in 2004, is vastgesteld. De redactionele onafhankelijkheid is daarin gegarandeerd. Zodra duidelijk is binnen welke kaders H&W kan doorgaan, zal een nieuwe redactie worden gezocht. De interim-redactie zal haar uiterste best doen om het verschijnen van H&W te garanderen. Misschien zullen de eerste nummers wat dunner zijn dan u gewend bent. We zullen mogelijk wat meer gebruikmaken van externe referenten en wij doen een beroep op de schrijvers onder u om de stroom van manuscripten te laten voortbestaan. H&W is het wetenschappelijk blad van het NHG en dus van ons allemaal. Hopelijk is de situatie binnenkort weer zover dat de interim-redactie de werkzaamheden kan overdragen.

De redactie wenst u een feestelijk 2007. De redactie ad interim

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen