NHG Forum

Jan Kremer: ‘Complexiteit omarmen’

Gepubliceerd
8 januari 2018
Vijf jaar geleden verscheen Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. Halverwege de looptijd van dat rapport, in december, keek het NHG tijdens het symposium ‘Het NHG kijkt vooruit’ naar de toekomst. Dat deden we samen met belangrijke stakeholders die recentelijk hun visie hebben uitgebracht: de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), Zorgverzekeraars Nederland, en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).
0 reacties
Jan Kremer
Jan Kremer, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) publiceerde in 2017 Zorgagenda voor een gezonde samenleving. Bij een van de kernopgaven uit dit rapport, Toegangsdrempels op maat, ziet RVS-lid Jan Kremer dat de gidsrol van de huisarts voor de patiënt belangrijker wordt door de complexiteit in de zorg. Hij wijst daarbij op problemen als wachttijden, financiering en andere drempels, vooral voor groepen als kwetsbare ouderen en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat spreekt NHG-leden op het symposium aan, maar er zijn ook bedenkingen: ‘Moeten we de complexiteit in de zorg niet beperken?’

Kremer meent dat het een illusie is de complexiteit te kunnen beperken. Dan raak je de pluriformiteit aan zorgmogelijkheden kwijt. Hij adviseert om die complexiteit juist te omarmen. ‘We moeten het omdraaien: het simpeler maken voor de burgers, complexer voor de aanbieders. Dat vraagt om professioneel leiderschap. Jullie zitten met de neus op de context van de patiënt. Dat is van grote waarde voor de patiënt. Neem als huisarts die verantwoordelijkheid voor de gidsrol’, aldus Kremer.

Olivier Gerrits namens ZN

Olivier Gerrits, directeur zorginkoop bij Zilveren Kruis, schreef mee aan de visie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) Ambitie 2025, de visie van zorgverzekeraars op de toekomst van de zorg en hun eigen rol daarbij die afgelopen september verscheen. Gerrits ziet vooral overeenkomsten tussen de visies van het NHG en ZN. Een van de uitgangspunten van ZN is betaalbare en toegankelijke zorg waarborgen die de patiënt centraal stelt. Net als Kremer ziet Gerrits hierbij een cruciale rol voor de huisarts. Gerrits herkent de roep om eenvoud in een complex zorgstelsel. Het Roer Moet Om heeft een beweging in gang gezet die nog niet klaar is.

Marcel Daniëls , FMS

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) publiceerde dit jaar Visiedocument medisch specialist 2025: ambitie, vertrouwen, samenwerken. FMS-voorzitter Daniëls pleit ervoor om niet meer te denken in schotten tussen eerste, tweede en derde lijn, maar over de ontwikkeling van netwerken waar specialisten en huisartsen onderdeel van zijn. De specialist hoeft in de toekomst niet gebonden te zijn aan een ziekenhuis, maar kan ook zorg bieden in bijvoorbeeld anderhalvelijnscentra. Netwerken van zorgverleners moeten ervoor zorgen dat de patiënt niet bij elke specialist iets anders te horen krijgt.

Een uitgebreide versie van dit artikel staat op www.nhg.org.

Toekomstvisie NHG

Na de presentaties de stakeholders van FMS, ZN en RVS op het symposium spitst de discussie met de NHG-leden zich toe op een van de ambities van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022, over persoonlijke continuïteit. De zaal lijkt het erover eens te zijn dat persoonlijke continuïteit je toegevoegde waarde is als huisarts. Maar dat hangt niet af van één huisarts, zoals een deelnemer stelt: ‘Ook een team als geheel kan zorgen voor persoonlijke continuïteit.’

NHG-bestuursvoorzitter Rob Dijkstra kondigt aan dat de discussie over de toekomst een vervolg krijgt in een project samen met LHV en InEen, om de ambities van Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 tegen het licht te houden, op houdbaarheid te beoordelen en indien nodig aan te passen.

Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022:  www.nhg.org/toekomstvisie

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen