Nieuws

Jeugdgezondheidszorg

Gepubliceerd
10 december 2001

Dit jaar verscheen de vierde druk van het Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg. Sinds de derde druk is het takenpakket van de jeugdgezondheidszorg opnieuw geformuleerd en beschreven door een departementale werkgroep. De nieuwe druk is volledig geactualiseerd; hoofdstukken zijn opnieuw ingedeeld en waar nodig herschreven. Ook bij deze druk is het Leerboek gesplitst in twee delen: deel A en deel B. Deel A heeft ‘Organisatie’ als ondertitel. In het tweede hoofdstuk wordt het indelingsmodel van het boek beschreven: de gezondheidsdeterminanten van Lalonde. In 1974 publiceerde de toenmalige minister van Volksgezondheid van Canada, Lalonde, het rapport A new perspective on the health of Canadians. Hij beschreef vier determinanten die ieder afzonderlijk en gezamenlijk de gezondheid van de mens beïnvloeden en bepalen: 1) het interne milieu: de constitutie van de mens als gevolg van de algemene biologische basis van de mens en de specifieke biologische determinanten van het individu; 2) het externe milieu: de fysieke en sociale omgeving; 3) de leefstijl: de keuzes die mensen maken; 4) het zorgsysteem: het geheel waarmee in de behoefte aan gezondheidszorg wordt voorzien. In beide delen van het Leerboek wordt de stof steeds in de volgorde van het model van Lalonde behandeld. In hoofdstuk drie Uitvoering van de jeugdgezondheidszorg wordt onder andere het nieuwe basistakenpakket jeugdgezondheidszorg met zijn zeven onderdelen behandeld. Interessant – ook voor de huisarts – is hoofdstuk vijf over wet- en regelgeving in de jeugdgezondheidszorg. Deel B heeft ‘Inhoud’ als ondertitel. Het telt zeven hoofdstukken, waarvan het eerste de algemene begrippen behandelt met onder andere de nieuwe groeidiagrammen. De volgende vijf hoofdstukken hebben de verschillende levensfasen van het kind tot onderwerp. Het laatste hoofdstuk Kinderen in bijzondere situaties is belangrijk uitgebreid.

Het boek is duidelijk geschreven als leerboek voor hbo-studenten aan opleidingen in de jeugdgezondheidszorg. Dit blijkt uit de strakke redactie, de samenvattingen, de casussen en de opdrachten. Deze laatste kunnen met name in werkgroepen worden uitgevoerd. Voor de huisartsen die nog werkzaam zijn in de 0-4-jarigenzorg is dit geactualiseerde leerboek van belang vanwege de vernieuwingen die de laatste vijf jaar hebben plaatsgevonden. Voor de ervaren huisarts/consultatiebureau-arts biedt dit leerboek al snel te weinig informatie. Deze blijft aangewezen op het raadplegen van – op deelonderwerpen toegespitste -specialistische literatuur.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen