Praktijk

Kennistoets: antwoorden

Gepubliceerd
30 april 2014
1. Juist / 2. Onjuist
Het antimicrobieel geneesmiddel van eerste keus bij OMA bij kinderen is in alle gevallen amoxicilline gedurende één week in een dosering van 40 mg/kg lichaamsgewicht per dag. Bij contra-indicaties voor amoxicilline geeft de huisarts azitromycine of cotrimoxazol: azitromycine gedurende drie dagen in een dosering van 10 mg/kg lichaamsgewicht per dag, en cotrimoxazol gedurende 5 tot 7 dagen in een dosering van 36 mg/kg lichaamsgewicht per dag. Bij behandeling met een antimicrobieel geneesmiddel instrueert de huisarts de verzorgers van het kind contact op te nemen als de klachten binnen 48 uur na het starten van het middel niet zijn verminderd.
Damoiseaux RAMJ, Van Balen FAM, Leenheer WAM, Kolnaar BGM. NHG-Standaard Otitis media acuta (tweede herziening). www.nhg.org .
3. Onjuist / 4. Juist / 5. Onjuist
Een varicokèle is een varicosis van de veneuze plexus pampiniformis in de funiculus spermaticus. Bij onderzoek van de epididymis voelt dit als een zak met wormen, waarvan de grootte wisselt afhankelijk van de lichaamshouding en toeneemt bij intra-abdominale drukverhoging. Een hydrokèle is een vochtophoping tussen de bladen van de tunica vaginalis. Deze voelt als een vochtophoping rondom de testis, waarbij de hydrokèle zo groot kan zijn dat de testis erin verborgen wordt en niet meer palpabel is. Doorlichting van het scrotum van de achterzijde, in een donkere kamer, is diafaan bij een met vocht gevulde zwelling: een hydrokèle of spermatokèle; licht wordt tegengehouden door vaten, bloed, tumor of hernia.
Bosch JHLR, Prins A, redactie. Urologie. Praktische huisartsgeneeskunde. 2e herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2010.
Van Bezooijen BPJ, Wiermsa Tj, Schlatmann TJM, Zwartendijk J, redactie. Compendium Urologie. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Urologie, 2008.
6. Juist / 7. Onjuist / 8. Juist
De beelden van een acute amfetamine- en cocaïne-intoxicatie lijken sterk op elkaar. De klachten en symptomen hebben betrekking op het centrale zenuwstelsel en het cardiovasculaire systeem: angst, opwinding, hallucinaties, psychose, motorische onrust, tremoren, myoclonieën, ataxie, hypertonie, convulsies, mydriasis, (supra)ventriculaire tachycardieën, angina pectoris, hyperthermie en hypertensie.
Ernstige cannabisintoxicatie treedt vrijwel uitsluitend op na ingestie. De symptomen zijn stoornissen in het kortetermijngeheugen, de zintuigelijke waarneming, oriëntatie, motorische coördinatie en/of het spreken, naast psychotische en delirantie beelden. Daarnaast kunnen tachycardie en bloeddrukwisselingen en tremoren met spierzwakte optreden.
Keeman JN, Schadé E, redactie. Spoedeisende hulp in de huisartspraktijk. 2e herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008.
Thijs LG, Delooz HH, Goris RJA, Schers HJ, redactie. Acute geneeskunde. 6e herziene druk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2005.
9. Onjuist / 10. Onjuist
De behandeling bij ijzergebreksanemie bestaat uit ferrofumaraat tabletten 200 mg 3 dd een halve tablet, bij inname tijdens of na maaltijd 3 dd 1 tablet. Controleer het Hb 4 weken na start van de ijzersuppletie, en wanneer naar verwachting – uitgaande van gemiddelde stijging van ten minste 0,5 mmol/l per week – het Hb weer normaal is. Na normalisering van het Hb continueert de huisarts de ijzersuppletie nog 8 tot 10 weken.
Van Wijk MAM, Mel M, Muller PA, Silverentand WGJ, Pijnenborg L, Kolnaar BGM. NHG-Standaard Anemie. www.nhg.org.
Farmacotherapeutisch Kompas. www.fk.cvz.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen