Praktijk

Kennistoets: antwoorden

Gepubliceerd
4 april 2013
1. Juist / 2. Juist / 3. Juist
De Nuvaring komt qua systemische farmacologische eigenschappen overeen met een pil die desogestrel of gestodeen bevat (derdegeneratiepil), omdat etonogestrel een metaboliet is van desogestrel. De ring dient gedurende drie weken onafgebroken in de vagina te blijven en vervolgens te worden verwijderd op dezelfde dag en tijdstip als de ring werd ingebracht. Daarna volgt een ringvrije periode van een week. Over de vaginale ring zijn nog onvoldoende gegevens over gebruik bij borstvoeding bekend. Algemeen geldt dat als de vrouw (her)start met een combinatiepreparaat, zij moet worden voorgelicht over de eventuele mogelijkheid dat de borstvoeding kan teruglopen en dat ze dan op vraag moet blijven voeden (zogenoemde regeldagen). Combinatiepreparaten worden bij voorkeur na zes weken gestart bij vrouwen die borstvoeding geven, omdat dan voldoende duidelijk is of zij voldoende borstvoeding aanmaakt.
Brand A, Bruinsma A, Van Groeningen K, Kalmijn S, Kardolus I, Peerden M, et al. NHG-Standaard Anticonceptie. www.nhg.org.
Farmacotherapeutisch Kompas. www.fk.cvz.
4. Onjuist / 5. Onjuist
Als bij otorroe in eerste instantie voor een afwachtend beleid is gekozen, schrijft de huisarts alsnog een oraal antimicrobieel geneesmiddel voor als de otorroe langer dan een week aanhoudt. Na het stoppen van de otorroe – spontaan of onder invloed van antimicrobiële middelen – wordt controle na een maand aanbevolen om te beoordelen of de trommelvliesperforatie zich heeft gesloten.
Damoiseaux RAMJ, Van Balen FAM, Leenheer WAM, Kolnaar BGM. NHG-Standaard Otitis media acuta bij kinderen. www.nhg.org.
6. Onjuist / 7. Onjuist / 8. Juist
De diagnose reumatoïde artritis wordt overwogen wanneer er sprake is van:
  • een symmetrische artritis (vaak zonder roodheid) in drie of meer gewrichten/gewrichtsgroepen, waarbij vooral de MCP-, PIP-, pols- en MTP-gewrichten zijn aangedaan (en typisch juist niet de DIP-gewrichten);
  • tangentiële drukpijn in MCP’s of MTP’s;
  • ochtendstijfheid van een half uur of meer;
  • artritissymptomen die vier weken of langer aanhouden;
  • reumaknobbels (vaste subcutane knobbels aan de strekzijde van onderarmen of elleboog).

Inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn/colitis ulcerosa) zijn geassocieerd met seronegatieve spondyloarthropathiëen, die specialistische zorg en dus verwijzing vereisen.
Lagro HAHM, Van den Bosch WJHM, Bohnen AM Janssens HJEM, Lagro HAHM, Van Peet PG, Gorter KJ, Van der Pas P, Van der Paardt M, et al. NHG-Standaard Artritis. www.nhg.org.
9. Onjuist / 10. Onjuist
Vroege postmortale veranderingen zijn: lijkvlekken, lijkstijfheid, afkoeling en indroging. Lijkvlekken ontstaan meestal tussen de dertig minuten en twee uur na een overlijden en zijn het gevolg van het wegvallen van de circulatie zodat het bloed naar de laagst gelegen lichaamsdelen zakt. De vorming van lijkvlekken is na zes tot twaalf uur voltooid. De kleur van de vlekken varieert van rood tot roodpaars. Lijkvlekken zijn 12 tot 24 uur na het overlijden wegdrukbaar. Daarna is verplaatsing en het wegdrukken van lijkvlekken niet meer mogelijk, omdat het bloed gaat ontbinden.
Lijkstijfheid treedt twee tot drie uur na het overlijden op doordat de spieren na de aanvankelijke verslapping stijf worden. In een koude omgeving verloopt de lijkverstijving trager, warmte versnelt de verstijving van de spieren. Lijkstijfheid is bij nek- en kaakspieren vroeg vast te stellen. In een latere fase gaan de spieren opnieuw verslappen.
Reijnders UJL, Das C. De lijkschouw in de praktijk. 1e druk. Maarn: Prelum uitgevers, 2007.
http://knmg.artsennet.nl/Diensten/knmgpublicaties/KNMGpublicatie-CONCEPT/De-dokteren-de-dood-2002.htm.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen