Wetenschap

Kinderen met urineweginfecties: verwijzen of niet? Een retrospectief onderzoek in de vier CMR-praktijken

Gepubliceerd
10 juli 2000

Samenvatting

Vraagstelling: Verwijzen huisartsen kinderen met een of meer urineweginfecties voor diagnostisch onderzoek naar (congenitale) afwijkingen van de tractus urogenitalis, en zo ja, wanneer doen zij dat dan?
Methode: Aan de hand van gegevens uit de Nijmeegse Continue Morbiditeits Registratie werden kinderen van 0-12 jaar na een eerste urineweginfectie vijf jaar gevolgd met betrekking tot verwijzen voor aanvullend en medisch specialistisch onderzoek.
Resultaten: De registratie van een eerste episode van een urineweginfectie werd bij 30% van de meisjes en 15% van de jongens gevolgd door minimaal nog een episode. Het verwijspercentage bedroeg voor röntgenonderzoek en echografie 5% en voor medisch specialistisch onderzoek 4%. Bij meer dan de helft van de verwezen kinderen werd geen verklarende pathologie gevonden.
Conclusie: De praktijk van verwijzen bij urineweginfecties is niet in overeenstemming met de richtlijnen in de herziene NHG-Standaard Urineweginfecties.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen