Nieuws

Kwaliteit Academische HuisartsenPraktijken

Gepubliceerd
29 juni 2015
Joan Bleeker, van huis uit jeugdhulpverlener maar de laatste vijf jaar werkzaam als beleidsmedewerkster aan de VU, promoveerde begin 2015 op haar proefschrift Development of a quality instrument for Dutch academic general practices. Nederland telt op dit moment 100 academische huisartsenpraktijken: wat zijn dat voor praktijken en welk doel en welke functie dienen ze? In haar proefschrift geeft Bleeker hier antwoord op. Zij baseert zich daarbij op een focusgroeponderzoek waarbij alle acht academische afdelingen Huisartsgeneeskunde en het NHG betrokken waren.
Zij zocht en vond in de literatuur vier bestaande instrumenten om de kwaliteit van academische huisartsenpraktijken te meten, maar beoordeelde deze als onvoldoende. Vervolgens richtte zij haar aandacht op het ontwikkelen van een uitgebreid framework (10 dimensies, 129 good practice-criteria); zij gebruikte daarvoor het ISO 9000-1 algemeen kwaliteitsmodel en vulde dit aan met relevante items. Een stakeholderspanel met 36 experts beoordeelde het framework als goed; dat wil zeggen dat zij 90% van de items relevant vonden voor academische praktijken. Het framework fungeerde weer als basis voor het eigenlijke kwaliteitsinstrument, bestaande uit maar liefst 639 items waarvan er 250 rechtstreeks uit de VIA (Visitatie Instrument Accreditatie) komen. Een deel, namelijk 82 items, kan als het goed is rechtstreeks uit het HIS worden gehaald, de rest is handmatig in te vullen en dit kost gemiddeld 4,5 uur. Het kwaliteitsinstrument is inmiddels getest in 10 praktijken, waarbij de testers mochten aangeven of zij het instrument relevant vonden of niet: de score is goed.
Het proefschrift is weinig interessant voor de gemiddelde huisarts, maar mogelijk wel voor academische huisartsenpraktijken. Bleeker borduurt veel voort op bestaande kwaliteitsinstrumenten die vervolgens worden uitgebreid en (te) weinig kritisch worden beoordeeld en getest. Hierin is overigens zichtbaar veel energie gestoken, dat mag je de auteur wel nageven. Jammer dat de auteur weinig creativiteit laat zien in het zoeken naar vernieuwende manieren om beter en efficiënter kwaliteit te meten. Weer een boekwerk met invulformulieren erbij.
Annet Sollie

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen