Nieuws

Kwaliteit informatie op internet

Gepubliceerd
10 maart 2001

Wordt de moderne patiënt na een surftocht op het web eindelijk een gelijkwaardige gesprekspartner van de dokter? Is de informatie die hij daar aantreft adequaat? Wat is eigenlijk de kwaliteit van de op het Internet aangeboden medische informatie? Griffiths & Christensen onderzochten de kwaliteit van de informatie op 21 populaire sites over depressie. Onder kwaliteit verstonden zij de mate van overeenstemming met evidence-based richtlijnen voor diagnostiek en behandeling, de geschiktheid van andere relevante informatie (bijvoorbeeld het belang van hulp zoeken) en een globaal subjectief oordeel over de kwaliteit van de site. 1 De gemiddelde scores bedroegen 4,7 voor overeenstemming met richtlijnen (maximaal behaalbare score 43), 9,8 voor geschiktheid van andere informatie (maximumscore 17) en 3 voor het globale oordeel (maximumscore 10). Gemiddeld ontbrak informatie over 2/3 van de richtlijnen. De informatie over richtlijnen die wel aan de orde kwamen, was vaak inaccuraat. De meeste sites (58%) verschaften informatie over de vijf belangrijkste depressie-items die strijdig was met de richtlijnen. Ook waren sites vaak intern inconsistent. Wat dit betekent voor het consult met een depressieve patiënt die een uitdraai meeneemt, is vooralsnog onduidelijk. In elk geval lijkt kritisch lezen samen met de patiënt een nieuwe consultvaardigheid te moeten worden. (PL)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen