Nieuws

Kwaliteit van leven na borstkanker kan beter

Gepubliceerd
6 december 2017
De overleving van borstkanker is de laatste jaren wereldwijd verbeterd. Vrouwen die borstkanker hebben gehad, ervaren ondanks hun genezing echter vaak een verminderde kwaliteit van leven. Een multidimensionaal programma, dat vanuit huis gevolgd kan worden, verbetert de kwaliteit van leven van deze patiënten en geeft mogelijk op korte termijn vermindering van de klachten. Dat ontdekten auteurs van een recente Cochrane-review.
Cheng et al. zette het bewijs op een rijtje van ‘home-based survivorship programmes’ voor vrouwen die maximaal 10 jaar geleden werden behandeld voor borstkanker. Zij selecteerden daarvoor 26 onderzoeken met in totaal 2272 deelnemers. Deze onderzoeken moesten een programma bevatten dat vanuit huis gevolgd kon worden en het programma moest meer dan een van de volgende dimensies hebben: educatief (zoals informatievoorziening), fysiek (zoals een trainingsprogramma) en psychologisch (zoals cognitieve therapie).
Ondanks de matige kwaliteit van de meeste onderzoeken konden de auteurs met enige zekerheid conclusies trekken. Zo was de kwaliteit van leven, gemeten volgens de FACT-B-vragenlijst of EORTC-vragenlijst, bij deelnemers aan een programma hoger dan bij vrouwen uit de controlegroep bij een follow-up tot respectievelijk drie en tien maanden. Het verschil bij drie maanden was klinisch relevant. Daarnaast rapporteerden de deelnemers minder vermoeidheid, slaapproblemen en angstklachten direct na de interventie. Deze laatste conclusies zijn echter minder zeker, omdat de desbetreffende onderzoeken van matige kwaliteit waren.
In geen van de onderzoeken werd gekeken naar kosteneffectiviteit. Het op grote schaal toepassen van deze programma’s lijkt dus nog niet aan de orde. De groep vrouwen die in het verleden werd behandeld voor borstkanker wordt ondertussen steeds groter. De huisarts, die te maken krijgt met de problemen van deze patiënten, doet er goed aan om bij de individuele patiënt problemen in de genoemde dimensies te inventariseren.
Nadine Rasenberg

Literatuur

  • 1.Cheng KKF, et al. Home-based multidimensional survivorship programmes for breast cancer survivors. Cochrane Database Syst Rev 2017;8:CD011152.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen