Nieuws

Herkennen risico op borstkanker moet beter

Gepubliceerd
1 december 2016
Dossier
Vrouwen met angst voor borstkanker consulteren vaak de huisarts (jaarlijks 25,9 per 1000 vrouwen). De helft van deze vrouwen wordt doorverwezen voor verder onderzoek, waarbij de diagnose borstkanker zelden wordt gediagnosticeerd. Het beter identificeren van vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker zal mogelijk zorgen voor een afname van onnodige angst voor borstkanker.
Nederlandse onderzoekers maakten gebruik van gegevens van 49 huisartsenpraktijken in de regio Utrecht. Ze keken naar vrouwen tussen de 18 en 75 jaar die in de periode 2008-2010 met borstkankergerelateerde bezorgdheid bij de huisarts kwamen. Daarbij werd gebruikgemaakt van ICPC-codes gerelateerd aan borstkanker of angst voor borstkanker. Ze onderzochten hoeveel vrouwen die de huisarts consulteerden met borstkankergerelateerde bezorgdheid doorverwezen werden voor vervolgonderzoek en hoe vaak de diagnose borstkanker werd vastgesteld. Daarnaast werd onderzocht of vrouwen met een verhoogd risico door de huisarts werden geïdentificeerd en of deze volgens de richtlijn werden doorverwezen.
In totaal werden 4240 vrouwen gevonden met een of meer contacten vanwege borstkankergerelateerde klachten. De gemiddelde leeftijd was 42,1 jaar (standaarddeviatie 13,7 jaar). Vijfentachtig procent presenteerde zich met symptomatische klachten van de borst en 8% presenteerde zich vanwege angst voor borstkanker. Iets meer dan de helft van alle vrouwen, met en zonder symptomen, werd doorverwezen voor vervolgonderzoek. Bij 2,6% van de doorverwezen vrouwen werd de diagnose borstkanker gesteld. Een kwart van de verwijzingen voor jaarlijkse screening of naar een klinisch geneticus was volgens de richtlijn.
De onderzoekers concluderen dat er voor de huisarts ruimte is voor verbetering in het herkennen van vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker, omdat bij een groot deel van de vrouwen onvoldoende informatie over een verhoogd risico op borstkanker beschikbaar was en de familieanamnese vaak ontbreekt. Het aantal vrouwen met onterechte zorgen voor borstkanker zou daardoor verminderen.
Adinda Mailuhu

Literatuur

  • 1.Sollie A, et al. Primary care management of women with breast cancer-related concerns - a dynamic cohort study using a network database. Eur J Cancer Care (Engl) 2016;25:1005-14.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen