Nieuws

Kwetsbare ouderen over het huisbezoek

Gepubliceerd
7 januari 2013
De bulk van het onderzoek naar huisbezoeken gaat over uitkomstmaten als functionaliteit of uitstel van ziekenhuisopname; de resultaten ervan zijn tegenstrijdig. Van Kempen et al. bevroegen elf kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers over hoe zij zelf tegen huisbezoeken aankijken.
In het onderzoek werd een brede definitie van kwetsbaarheid gehanteerd. De steekproef was gericht op het insluiten van ouderen met een verscheidenheid aan gezondheids- en welzijnsproblemen. Bij deze ouderen en hun mantelzorgers werden semi-gestructureerde interviews afgenomen. Na elf interviews werd informatieverzadiging bereikt.
Zoals u wellicht al vermoedde, gaven ouderen aan huisbezoeken te waarderen. Zij benadrukten vooral het belang van persoonlijke aandacht en aandacht voor hun psychosociaal functioneren tijdens een huisbezoek. Dit zou vertrouwen scheppen en daarnaast de zorgverlener in staat stellen de zorg te bieden die op dat moment voor die persoon nodig is.
Kwetsbare ouderen misten het contact met de huisarts zoals dat vroeger was. Hoewel niet eerste keus, vinden zij de praktijkondersteuner een goed alternatief voor de huisarts.
De aandacht voor het persoonlijke en psychosociale lijkt nog onderbelicht in het huidige onderzoek naar interventies voor kwetsbare ouderen. De auteurs suggereren patiënten te betrekken bij het ontwikkelen van zorgprogramma’s voor ouderen. Het lijkt raadzaam om ook het veld te vragen wat hierin wenselijk en haalbaar geacht wordt. Dit is mogelijk gevarieerd en afhankelijk van factoren als setting, praktijkorganisatie en attitude van de arts.
Pim van den Dungen

Literatuur

  • 1.Van Kempen JA, et al. Home visits for frail older people: a qualitative study on the needs and preferences of frail older people and their informal caregivers. Br J Gen Pract 2012;62:e554-60.
  • 2.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen