Nieuws

Proactieve huisartsenzorg bij kwetsbare ouderen niet kosteneffectief

Gepubliceerd
29 juni 2015
Dossier
Interventies gericht op zelfredzaamheid van kwetsbare thuiswonende ouderen kunnen dure opnames in ziekenhuis of verpleeghuis voorkomen en maken de zorg uiteindelijk goedkoper. Toch? Onderzoek hierover is schaars en resultaten inconsistent. Eerder gepubliceerd onderzoek, verricht in Nederland, laat zien dat een proactieve, multidisciplinaire aanpak kwetsbare ouderen niet zelfredzamer maakt en ook geen effect heeft op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Dit onderzoek is nu gebruikt om de kosteneffectiviteit op langere termijn te berekenen. En wat blijkt? De proactieve benadering is ook nog eens duurder.
In 12 huisartsenpraktijken werden 346 thuiswonende, kwetsbare ouderen van zeventig jaar en ouder opgespoord met de Groningen Frailty Index. De gemiddelde leeftijd was 77,2 jaar. Patiënten werden via clusterrandomisatie ingedeeld in twee groepen. Van hen kregen 153 personen de gebruikelijke zorg en 193 een zogenaamde ‘Patient of Care benadering’, waarbij de huisarts, praktijkondersteuner en verschillende paramedici in samenwerking met de patiënt stapsgewijs een behandelplan opstelden. Over een periode van 2 jaar werden totale kosten en gebruik van zorg bepaald. Verder werden na 6, 12 en 24 maanden de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en zelfredzaamheid gemeten met behulp van de Groningen Activiteiten Restrictie Schaal.
Ondanks de proactieve benadering, waarbij beduidend meer gebruik werd gemaakt van de eerste lijn, werd er geen verschil waargenomen in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven of in zelfredzaamheid. De verwachte afname van duurdere ziekenhuiszorg of verpleeghuiszorg bleef uit in de interventiegroep. De totale kosten over twee jaar voor de interventiegroep lagen bovendien beduidend hoger dan in de controlegroep (€ 26.503 versus € 20.550; p = 0,08), onder andere door meer uitgaven aan huisartsenzorg én ziekenhuiszorg.
Hoewel door professional en patiënt gewaardeerd, biedt dit onderzoek nog geen ondersteuning voor de implementatie van deze vorm van proactieve huisartsenzorg.

Literatuur

  • 1.Metzelthin SF, et al. Reducing disability in community-dwelling frail older people: cost-effectiveness study alongside a cluster randomised trial. Age and Ageing 2015;44;390-6.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen