Nieuws

Nieuwere langwerkende insulines: kloof tussen richtlijn en praktijk

Gepubliceerd
19 augustus 2022
Een kwart van de patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) die in aanmerking komen voor een (middel)langwerkend insuline krijgt van de huisarts een nieuwer (en duurder) insuline-analoog voorgeschreven, hoewel deze middelen niet worden aanbevolen.
0 reacties

De praktijkvariatie in het voorschrijven is groot, ook na correctie voor patiënt- en praktijkkenmerken. Mogelijk spelen overtuigingen en houding van de voorschrijvende huisarts een rol.  

Uit 282 praktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn werden 7757 patiënten geïncludeerd die in 2018 een voorschrift van een (middel)langwerkend insuline-analoog kregen. Van hen kreeg 25,6% een nieuwer langwerkend insuline: 11,5% startte gelijk met glargine 300 E/ml en 14% met degludec.  

Patiënt- en praktijkkenmerken 

Het mediane percentage patiënten per praktijk dat direct startte met 1 van deze nieuwere langwerkende insulines was 21,2% (interkwartielafstand 12,5%-36,4%). De intraclass correlatiecoëfficiënt nam maar gering af nadat de onderzochte patiënt- en praktijkkenmerken aan het regressiemodel waren toegevoegd (van 20% naar 19%). Dit suggereert dat deze kenmerken de waargenomen praktijkvariatie slechts beperkt verklaren. 

Wie krijgt wat? 

Multilevel logistische regressieanalyse toonde aan dat vrouwen (OR 0,77; 95%-BI 0,69 tot 0,87), patiënten  86 jaar (OR 0,22; 95%-BI 0,15 tot 0,34), patiënten met een voorschrift metformine (OR 0,66; 95%-BI 0,53 tot 0,82) of sulfonylureumderivaten (OR 0,58; 95%-BI 0,51 tot 0,66) minder vaak glargine of degludec voorgeschreven kregen. Patiënten met andere nieuwere diabetesmedicatie kregen deze middelen juist vaker voorgeschreven (OR 3,10; 95%-BI 2,63 tot 3,66).  

Daarnaast schreven apotheekhoudende praktijken vaker glargine of degludec voor (OR 1,78; 95%-BI 1,03 tot 3,10).  

Doelmatiger voorschrijven 

Er bestaat dus grote praktijkvariatie in het voorschrijven van glargine 300 E/ml of degludec aan nieuwe gebruikers van insuline. De NHG-Standaard raadt de beide nieuwe insulines niet aan vanwege het ontbreken van duidelijke voordelen ten opzichte van de andere langwerkende insulines en NPH-insuline.  

Wilt u doelmatiger insulines voorschrijven? Gebruik dan bijvoorbeeld de toolbox van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Literatuur

  • Dankers M, et al. Newer long-acting insulin prescriptions for patients with type 2 diabetes: prevalence and practice variation in a retrospective cohort study. Br J Gen Pract 2022;72(719):e430-e436.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen