Nieuws

Later trombolyseren soms een optie

Gepubliceerd
30 augustus 2019
Intraveneuze trombolyse (IVT) tussen 4,5 en 9 uur na een herseninfarct geeft betere functionele uitkomsten dan een placebobehandeling, mits een perfusiescan van het brein aangeeft dat er nog weefsel te redden is. Hetzelfde geldt voor patiënten die ontwaken met een herseninfarct. Dit concluderen auteurs in een systematisch literatuuronderzoek.
0 reacties

De onderzoekers maakten gebruik van individuele patiëntgegevens uit eerdere RCT’s. Ze includeerden drie RCT’s met in totaal 414 patiënten met goede perfusiescans waaruit bleek dat er nog voldoende breinweefsel te redden was. De primaire uitkomstmaat was excellent functioneel herstel na drie maanden (mRS-score 0 tot 1). Andere uitkomsten waren het optreden van een intracerebrale bloeding en overlijden.

Het functioneel herstel na drie maanden werd gemeten bij 211 patiënten met intraveneuze trombolyse die alteplase kregen (51%) en bij 199 patiënten die een placebobehandeling kregen (49%). In de alteplasegroep herstelden meer patiënten (vrijwel) volledig dan in de placebogroep: 76 patiënten (36%) versus 58 patiënten (29%) (intention to treat, aangepaste oddsratio (OR) 1,86; 95%-BI 1,15 tot 2,99). Desondanks traden er in de alteplasegroep meer intracerebrale bloedingen op (10 patiënten versus 1 patiënt; aangepaste OR 9,7; 95%-BI 1,23 tot 76,55). Ook overleden er relatief meer patiënten na intraveneuze trombolyse (29 versus 18 patiënten), maar deze verschillen waren statistisch niet significant (aangepaste OR 1.55; 95% BI 0.81-2.99). Uit verdere analyse bleek ook dat uiteindelijk maar 5 van de 29 overlijdens waren gerelateerd aan de intraveneuze trombolyse.

De acute zorg voor herseninfarcten is nog volop in ontwikkeling en het is afwachten welke invloed die ontwikkelingen hebben op onze richtlijnen. Later dan 4,5 uur trombolyseren brengt risico’s met zich mee, maar kan volgens dit onderzoek bij geselecteerde patiënten wel leiden tot beter functioneel herstel. Deze behandelafwegingen worden uiteraard in het ziekenhuis gemaakt. Het is onze taak om patiënten daar zo snel mogelijk naartoe te blijven sturen.

Literatuur

  • Campbell BCV, et al. Extending thrombolysis to 4·5-9 h and wake-up stroke using perfusion imaging: a systematic review and meta-analysis of individual patient data. Lancet 2019;394:139-47.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen