Nieuws

Medicatie in lagere dosis voor vrouwen met hartfalen

Gepubliceerd
6 december 2019
Vrouwen met systolisch hartfalen hebben waarschijnlijk een lagere dosis ACE-remmers en bètablokkers nodig dan de richtlijnen nu adviseren. Gebruik van dezelfde doseringen voor mannen en vrouwen lijkt niet optimaal te zijn. Dat is de conclusie van een recent Gronings onderzoek dat werd gepubliceerd in de Lancet.
0 reacties
Hart
© Shutterstock

De onderzoekers maakten gebruik van een prospectief onderzoek bij patiënten met systolisch hartfalen uit elf Europese landen. De primaire uitkomstmaat was een combinatie van sterfte en ziekenhuisopname als gevolg van hartfalen. De onderzoekers bekeken of een verschil in dosis van ACE-remmers en bètablokkers een slechtere uitkomst voorspelde, en controleerden dit model in een ander cohortonderzoek met Aziatische patiënten. Ze corrigeerden hierbij voor andere factoren zoals leeftijd en lichaamsoppervlak.

In totaal onderzochten ze 1710 Europese patiënten, 1308 mannen en 402 vrouwen. Het risico op overlijden of ziekenhuisopname was voor zowel mannen als vrouwen het grootst wanneer ze helemaal geen ACE-remmers en bètablokkers slikten. Voor mannen was het risico echter het kleinst wanneer ze 100% van de voorgeschreven dosis innamen, terwijl voor vrouwen het risico het kleinst was als de dosis voor ACE-remmers en bètablokkers rond de 50% lag. De vrouwen hadden dan een 30% lager risico dan bij de volledige dosis. Dezelfde analyse bij 4500 Aziatische patiënten in het andere cohortonderzoek gaf vergelijkbare resultaten.

Het was al langer bekend dat mannen en vrouwen medicatie anders verwerken. Dit onderzoek toont aan dat bij systolisch hartfalen vrouwen waarschijnlijk gebaat zijn bij een lagere dosis ACE-remmers en bètablokkers dan mannen. De optimale dosis bij vrouwen zal prospectief moeten worden onderzocht. In de toekomst zal dit hopelijk leiden tot medicamenteus maatwerk voor man en vrouw.

Literatuur

  • Santema BT, et al. Identifying optimal doses of heart failure medications in men compared with women: a prospective, observational, cohort study. Lancet 2019;394:1254-63.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen