Nieuws

Lezers tevreden over nieuwe H&W

Gepubliceerd
19 maart 2019
H&W is in 2018 veranderd, maar wat vinden de lezers daarvan? Ruim 700 huisartsen reageerden op onze enquête. De meeste lezers vinden de veranderingen positief, de waardering is hoog en de leesbaarheid enorm toegenomen. De nieuwsbrief en de website worden veel gebruikt en voorzien in een behoefte. De respondenten doen suggesties voor verdere verbetering (praktijkgerichtheid, website, spelelementen en podcasts) waarmee H&W aan de slag gaat.
0 reacties

De 60-jarige H&W moest meegaan met de tijd, velen vonden H&W inhoudelijk goed maar slecht leesbaar en de website ontoegankelijk en onoverzichtelijk. Het ‘zuchtgehalte’ van H&W was (te) hoog. Daar is aan gewerkt. H&W heeft met lezers en tijdschriftdeskundigen gepraat en het blad op de schop genomen [figuur 1]. Meer nieuws, kortere artikelen, meer illustraties en een halvering van het aantal rubrieken [figuur 2].

Figuur 1

Figuur 1
Figuur 1

Figuur 2

Figuur 2
Figuur 2

Digitale titel

In deze digitale tijd past een digitale titel, reden om een nieuwe website te bouwen. In het met lezers ontwikkelde programma van eisen waren de prioriteiten een makkelijkere toegang via HAweb en via de nieuwsbrief, een betere zoekfunctie, een logischer opbouw en een archief waarin alle nummers van ruim zestig jaar H&W goed toegankelijk zijn. Met het uitbrengen van de nieuwsbrief vervolmaakten we de kanteling naar digital first en werd H&W van een stoffig, maandelijks papieren tijdschrift een wekelijkse, multimediale, digitale titel met behoud van kwalitatief hoogwaardige content. Dat was ons doel. Maar zijn we daar ook in geslaagd?

In oktober 2018 zetten we een enquête uit onder alle lezers. We kregen een respons van n = 736 (6% van de abonnees). De respondenten vormden qua leeftijd, geslacht, praktijkvorm en aios/HIDHA/praktijkhouderschap een goede afspiegeling van de gehele populatie huisartsen [tabel].

Flinke vooruitgang

Van de respondenten vindt 62% het blad verbeterd, 34% staat er neutraal in en slechts 3% vindt dat niet. In 2015 is H&W in een lezersonderzoek vergeleken met andere, veel door huisartsen gelezen titels, zoals Medisch Contact, De Dokter en Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de enquête van 2018 deden we dat opnieuw. De lezers vinden dat H&W nog steeds het hoogste scoort op de kernwaarden wetenschappelijk, betrouwbaar, need to know, diepgaand en onafhankelijk, net als in 2015. Op het gebied van toegankelijkheid, schrijfstijl en aantrekkelijke vormgeving scoorde H&W in 2015 minder goed. Daar is nu een flinke vooruitgang geboekt [figuur 3]. Lezers geven H&W het hoogste rapportcijfer (7,8) in vergelijking met de andere titels (range 6,6 en 7,7). Hoewel de omvang als precies goed gewaardeerd is door de overgrote meerderheid (74%), vindt een flinke groep (26%) H&W te dik. De meest gewaarde rubrieken (rapportcijfer 7,9) zijn NHG (richtlijnen, standaarden en standpunten) en praktijkartikelen. Het minst gewaardeerd is de productinformatie (cijfer 5,3).

Figuur 3

Figuur 3
Figuur 3

Wat betreft de kanteling naar digital first zien we dat het websitebezoek met 50% is toegenomen van ongeveer 6.000 naar 9.000 gemiddeld aantal bezoeken per dag. Ook is de website in populariteit gestegen, vooral sinds de start van de nieuwsbrief [figuur 4]. Die wordt wekelijks verstuurd aan alle leden, waarvan 50 tot 60% deze opent. De praktijkgerichte titels zijn het populairst. De meerderheid (61% respectievelijk 53%) is tevreden over het gebruiksgemak van de website (toegang tot artikelen en makkelijk iets opzoeken), maar er is nog een aanzienlijke groep die vindt dat het beter kan.

Figuur 4

Figuur 4
Figuur 4

Verbeterpunten

Op basis van de resultaten van de enquête en de honderden reacties die deelnemers in de vrije velden gaven, waarvoor dank, concluderen we dat de verandering geslaagd is en de lezers tevreden zijn. H&W is meer bij de tijd, digital first en heeft haar kernkwaliteiten behouden. Uiteraard zijn er altijd verbeterpunten. De focus voor 2019 ligt op de volgende zaken:

  • Meer praktijkgerichte artikelen publiceren, zowel via nieuwsbrief, website, podcast, als via de (niet te dikke) papieren H&W.

  • Meer inhoudelijke diepgang en interactiviteit bij de kennis-toets, uw diagnose en de ecg-casus.

  • Zoekfunctie, gebruiksgemak en interactiviteit van de website verbeteren en meer gerelateerde content aanbieden, zoals filmpjes, scholingen en spelelementen.

: Tabel Kenmerken respondenten lezersenquête
Wat is uw geslacht? (n = 736) %
Man 42
Vrouw 58
Wat is uw leeftijd? (n = 736)  %
Jonger dan 25 jaar 0
24-34 jaar 24
35-44 jaar 22
45-54 jaar 19
55-65 jaar 25
Ouder dan 65 jaar 10
Hoe lang bent u werkzaam als huisarts? (n = 730) %
In opleiding tot huisarts 10
Korter dan 1 jaar 4
1-5 jaar 15
6-10 jaar 13
11-15 jaar 11
16-20 jaar 11
Langer dan 20 jaar 28
Ik ben niet (meer) werkzaam als huisarts 8
Ik werk als (n = 710)  %
Zelfstandig praktijkhouder 48
Praktijkhouder in loondienst 6
HIDHA/waarnemer 30
Huisarts in opleiding 10
Niet als huisarts 4
Smeele I, Mulder J. Lezers tevreden over nieuwe H&W. Huisarts Wet 2019;62:DOI:10.1007/s12445-019-0080-4.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen