Nieuws

Lineair verband LDL-verlaging en cardiovasculair risico is niet bevestigd

Date
20 mei 2022
Na het uitkomen van de hernieuwde NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is er veel discussie geweest over de streefwaarde van het LDL-cholesterol. In eerder onderzoek is een lineair verband gelegd tussen de mate van LDL-verlaging en vermindering van het cardiovasculaire risico. In een nieuw systematisch literatuuronderzoek met meta-analyse kon dit lineaire verband echter niet worden bevestigd.