Nieuws

Gezondheidsschade bij kinderen in de eerste coronagolf

Gepubliceerd
7 januari 2021
Dossier
Nederlandse kinderen hebben onnodig fysieke en sociale schade opgelopen gedurende de eerste coronagolf. Kinderartsen meldden 51 gevallen van bijkomende schade door een vertraagde presentatie – gerelateerd aan COVID-19 – die werd veroorzaakt door de zorgverlener of ouders. Dat concluderen Daniëlle Jansen van het UMCG en Karoly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK).
1 reactie

De onderzoekers doen deze uitspraken op basis van een explorerend open-vragenlijstonderzoek dat was gericht aan alle kinderartsen van Nederland. Op de website van de NVK konden kinderartsen rapporteren of een kind door de coronazorgen van ouders/zorgverleners te laat werd gepresenteerd aan de acute, reguliere of chronische zorg en in welke gevallen dit resulteerde in bijkomende schade.

Van eind maart tot de eerste week van juli 2020 waren er 51 meldingen, afkomstig van 38 kinderartsen uit 31 ziekenhuizen. De meeste kinderen waren jonger dan 4 jaar (n = 27), van wie 9 neonaten en 10 zuigelingen. De gerapporteerde schade is zeer divers. Bij de neonaten ging het voornamelijk om hyperbilirubinemie (n = 2) en gewichtsverlies (n = 3). Bij de oudere kinderen kwam een aantal keer diabetische ketoacidose voor, in 3 van de 8 gevallen bij een diabetes de novo. Eén kind is overleden door kindermishandeling.

De Nederlandse Zorgautoriteit rapporteerde na de eerste coronagolf dat van alle specialismen kindergeneeskunde de grootste daling liet zien in het aantal spoedverwijzingen in de eerste weken van de COVID-19-crisis. Daarna toonde kindergeneeskunde ook de minste tekenen van herstel in verwijzingen. De onderzoekers concluderen dat deze cijfers hoogstwaarschijnlijk het topje van de ijsberg laten zien. Voor huisartsen is het van belang te weten dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat terughoudendheid bij het presenteren van klachten bij kinderen door de COVID-19-pandemie tot gezondheidsschade kan leiden.

Lees meer over het onderzoek Delayed presentation to regular Dutch paediatric care in COVID-19 times: a national survey van D.E.M.C. Jansen, et al. 

Literatuur

  • Jansen DEMC, et al. Delayed presentation to regular Dutch paediatric care in COVID-19 times: a national survey. BMJ Paediatrics Open 2020;4:e000834.

Reacties (1)

Gerrit Roorda 12 januari 2021

Betere titel zou zijn: 'Gezondheidsschade bij kinderen door overheidsmaatregelen en angst bij ouders'. De schade wordt immers niet door corona veroorzaakt.

Verder lezen