Nieuws

Meer verwaarloosde kinderen tijdens eerste lockdown

Gepubliceerd
10 februari 2021
Tijdens de eerste ‘intelligente’ lockdown in Nederland hadden naar schatting 40.000 kinderen te maken met kindermishandeling, vooral verwaarlozing. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als 3 jaar eerder, toen er geen lockdown was. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden op basis van schattingen van professionals in de kinderopvang en het onderwijs.
0 reacties

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen deed onderzoek naar de impact van de sluiting van scholen en kinderopvangcentra. De onderzoekers gebruikten daarbij de methodiek van de eerdere Nationale Preventiestudies Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM). Er deden 444 professionals uit de kinderopvang en het onderwijs mee als informant. Bij een vermoeden van kindermishandeling vulden zij een registratieformulier in. Tussen 16 maart 2020 en 16 juni 2020 waren er naar schatting bijna 40.000 kinderen (39.385; 95%-BI 24.533 tot 54.237; 8 tot 19 per 1000 kinderen) die te maken hadden met mishandeling. In 2017 betrof deze schatting 15.000 kinderen. De meest gerapporteerde mishandelingen waren emotionele verwaarlozing, verwaarlozing van onderwijs en getuige zijn van huiselijk geweld. Daarna volgden fysieke verwaarlozing, emotionele mishandeling en fysieke mishandeling.

Risicoverhogende factoren waren een laag opleidingsniveau van de ouders (RR 10,28; 95%-BI 3,33 tot 30,74; p < 0,05), werkloze ouders (RR 3,25; 95%-BI 1,01 tot 10,43); p < 0,05) en gezinnen met > 4 kinderen (5,30; 95%-BI 1,27 tot 22,07; p < 0,05). Een migratieachtergrond, eenoudergezinnen, stiefgezinnen en kindfactoren (zoals leeftijd en geslacht) verhoogden het risico op mishandeling niet.

De informanten gaven aan dat ze terughoudend waren met het daadwerkelijk rapporteren van het digitale registratieformulier bij een vermoeden van kindermishandeling. Bij 40.000 kinderen hebben ze de melding wel gedaan, bij 93.000 kinderen niet. Daarom vermeldden de onderzoekers dat de huidige schatting mogelijk zelfs een onderschatting van het probleem is.  De resultaten van dit onderzoek wijzen op de negatieve effecten van de coronasluiting van de scholen en kinderopvang. Goed om hier als huisarts alert op te zijn. 

Lees meer over het rapport Kindermishandeling tijdens de eerste lockdown van Vermeulen S.

Literatuur

  • Vermeulen S. Kindermishandeling tijdens de eerste lockdown. Leiden: Universiteit Leiden/ Instituut Pedagogische Wetenschappen, 13 januari 2021

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen