Praktijk

Loopbaan, renbaan of achtbaan?

Gepubliceerd
10 oktober 2007

Samenvatting

Voor de beginnende huisarts biedt de praktijk voldoende uitdagingen, maar na meerdere jaren praktiseren mag er voor veel huisartsen wel eens wat ‘spannends’ gebeuren. Hoe houd je het vak leuk en interessant? En hoe zorg je ervoor dat je talenten voldoende uit de verf komen? Dit kan onder meer door specialisatie, maar soms is het niet (meteen) duidelijk welk deelgebied je verder zou willen ontwikkelen. Het Competentieprofiel van de huisarts kan dan richting geven.

In een nieuwe serie gaat In de praktijk in op het perspectief van de huisarts die toe is aan een nieuwe stap in zijn carrière.1 Deze eerste aflevering besteedt aandacht aan het Competentieprofiel van de huisarts (zie www.svuh.nl->PVH Eindproducten), dat mogelijk richting kan geven aan de stappen die u wilt zetten. In de volgende afleveringen laten we onder meer huisartsen aan het woord die carrière hebben gemaakt in het vak of daarbuiten. Sommigen deden dat in een rustig looptempo, anderen in gezwinde draf en weer anderen racend door de ruimte, genietend van de onverwachte wendingen. Als u zelf tips heeft op dit gebied of uw collega’s wilt laten delen in uw eigen ervaringen, dan kunt u mailen met de auteurs van deze serie (paul.ram@unimaas.nl of a.stalenhoef@nhg.org).

The seven years itch?

U heeft in uw praktijk alles prima op orde. De patiëntenzorg, de praktijkvoering, de samenwerking met uw collega’s: het loopt allemaal op rolletjes. Maar… het kriebelt. U wilt wel eens iets anders. Welke mogelijkheden zijn er dan binnen het vak? En daarbuiten? Waarin wilt u zich verdiepen en hoe pakt u dat aan? Of kiest u for something completely different? Het Competentieprofiel van de huisarts kan u bij deze vragen wellicht richting geven. Het baseert zich op de verschillende elementen van verdieping: kennen, kunnen en doen. Aan de hand van het profiel kunt u de eerste zelfanalyse doen en vervolgens een keuze maken uit verschillende onderwerpen en taakgebieden. Misschien bent u een ‘denker’ en besluit u dat u eerst uw kennis wilt verrijken; misschien ook bent u een ‘doener’ en wilt u direct op een rijdende trein springen. Het gaat erom te bepalen wat het best past bij u als mens en als professional.

Natuurlijke competenties

Het Takenpakket kreeg in 2005 een jonger zusje: het Competentieprofiel van de huisarts. Het begrip competentie (‘de geïntegreerde toepassing van kennis, vaardigheden, attitudes, eigenschappen en inzichten tijdens het beroepsmatig functioneren’) is een hype in het onderwijs. Maar voor de huisarts is dit iets wat hij van nature al heeft ontwikkeld, zoals: ‘De huisarts past het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal van het vakgebied doelgericht en evidence-based toe.’ De competenties zijn in het profiel geordend in zeven taakgebieden:

  • Vakinhoudelijk (medisch) handelen
  • Arts-patiëntcommunicatie
  • Samenwerken
  • Organiseren (management)
  • Maatschappelijk handelen (ziektedeterminanten, wetgeving)
  • Wetenschap en onderwijs
  • Professionaliteit (beroepsethiek, balans tussen privé en beroep, onderhoud deskundigheid).

Van nieuwsgierigheid naar specialisatie

Talloze huisartsen hebben zich ‘gespecialiseerd’ uit nieuwsgierigheid, vaak geprikkeld door opvallende gebeurtenissen in de praktijk. Zo raakte huisarts Ron A. onder de indruk van een dramatische casus: een jonge patiënt met een hersentumor die veel palliatieve zorg nodig had. Ron ontdekte lacunes in zijn kennis en vulde die aan in cursussen. Hij is nu ‘deskundige’ in de palliatieve zorg en treedt regelmatig op in nascholingsprogramma’s. Daarbij ontdekte hij dat je met verschillende effectieve werkvormen mooi onderwijs kunt maken. Ook werd hij door vragen van cursisten geprikkeld om meer evidence te zoeken voor zijn adviezen. Gaandeweg verdiepte hij zich dus in de vakinhoud (taakgebied 1) en in onderwijs en wetenschap (taakgebied 6).

Kennen, kunnen, doen

Je kunt het wel, maar je doet het niet…! Uit onderzoek blijkt dat er een groot verschil is tussen kennen, kunnen en (dagelijks) doen.2 De theorie wijst op verschillende leerstijlen: de een heeft een voorkeur voor analyseren en bedenken en dan pas doen, de ander springt in het water, leert (hopelijk!) zwemmen en leest daarna misschien nog wat over de zwemtheorie. Het voorbeeld hierboven van Ron toont aan dat je op verschillende manieren met een onderwerp kunt omgaan: je ervaart dat je iets niet goed weet of kunt, je kiest een cursus en vervolgens verdiep je je in de evidence. Een prachtige looping, een achtbaan waardig. Maar natuurlijk zijn er ook andere manieren om geprikkeld te raken tot verdieping van een deelterrein van je vak. Hoe dat in zijn werk kan gaan, leest u in volgende afleveringen in deze serie.

Paul Ram, huisarts, hoofd Huisartsopleiding Universiteit Maastricht

Literatuur

  • 1.Een Asklepion-Leergang voor ervaren (senior)huisartsen die zich willen beraden op de invulling van de laatste fase van hun loopbaan, gaat begin volgend jaar van start.
  • 2.Ram P, Rethans JJ, Grol R, Van der Vleuten C, Hobma S, Aretz K. Integrale toetsing: de voorspellende waarde van een simulatiespreekuur en kennistoetsen voor de kwaliteit van het dagelijks handelen. Huisarts Wet 2000;43:103-10.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen