Nieuws

Maagdarmbloeding en acetylsalicylzuur: een danse macabre?

Gepubliceerd
4 mei 2010

Onderzoekers in Hongkong verrichtten een bijzonder onderzoek. Zij randomiseerden 156 patiënten met een gastro-intestinale bloeding, die tevens acetylsalicylzuur gebruikten in verband met een cardiovasculaire aandoening in het verleden. Alle patiënten ondergingen een endoscopische behandeling en kregen een protonpompremmer per infuus gedurende 3 dagen, daarna oraal. De helft gebruikte acetylsalicylzuur 80 mg/dag gedurende de volgende 8 weken, de andere helft placebo. De uitkomsten van dit onderzoek zijn opmerkelijk. Recidiefbloedingen traden op bij 8 patiënten in de groep die acetylsalicylzuur gebruikte en bij 4 patiënten die placebo kregen. Eén patiënt in de groep die acetylsalicylzuur gebruikte overleed gedurende follow-up ten opzichte van 10 in de placebogroep. Doodsoorzaken waren 5 keer cardiovasculair, 3 keer gastro-intestinaal en 2 maal pneumonie. Dit verschil is significant, zelfs in deze kleine groep. Conclusie: de reflex om te stoppen met acetylsalicylzuur in het geval van een gastro-intestinale bloeding dient mogelijk te worden onderdrukt bij patiënten die reeds eerder een cardiovasculair event doormaakten. In ieder geval verdient het aanbeveling om bij hen de behandeling zo spoedig mogelijk te hervatten. Het gaat hier uiteraard niet om de gewone huisartsgeneeskundige patiënt, de onderzochte groep was natuurlijk klein, toeval is nooit helemaal uit te sluiten, en een dergelijk onderzoek is moeilijk uit te voeren. Toch is replicatie in dit geval urgent. (Henk van Weert)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen