Nieuws

Matig alcoholgebruik loont

Gepubliceerd
1 juni 2017
Al langere tijd wordt vermoed dat matig alcoholgebruik gepaard gaat met een lager risico op hart- en vaatziekten dan abstinentie of zwaar drinken. Theoretisch bestaat de mogelijkheid dat het gunstige effect van matig gebruik artificieel is, omdat drinkers vanwege gezondheidsbezwaren met hun alcoholgebruik kunnen zijn gestopt. Hierdoor zouden de cijfers van niet-gebruikers minder goed kunnen uitpakken. Engels onderzoek in een groot cohort maakt nu een eind aan de resterende twijfels.
De onderzoekers keken naar gegevens van bijna twee miljoen volwassenen van 30 jaar of ouder die bij inclusie geen cardiovasculaire aandoening hadden. Gegevens over hun alcoholgebruik berustten op zelfrapportages die prospectief verzameld waren door huisartsen of praktijkverpleegkundigen. De betrokkenen werden op basis daarvan geclassificeerd als geheelonthouder, voormalige drinker, incidentele drinker, matige drinker (dat wil zeggen: alcoholgebruik binnen de op dat moment aanbevolen hoeveelheden; in Engeland voor mannen drie en voor vrouwen gemiddeld twee consumpties per dag) en zware drinker. Ook werd van de betrokkenen informatie verzameld over eerste manifestaties van hart- en vaatziekten.
Circa 115.000 individuen kregen in de loop der tijd een cardiovasculaire diagnose. Bij de analyses fungeerden de matige drinkers als referentiegroep. Abstinentie was geassocieerd met een 12 tot 56% verhoogde kans op instabiele angina pectoris, myocardinfarct, sterfte aan hartinfarct, hartfalen, ischemische beroerte, perifeer arterieel vaatlijden en abdominaal aneurysma van de aorta. De analyses bij voormalige drinkers en incidentele drinkers lieten identieke verbanden zien. Zwaar drinken deed de kans op sterfte aan een hartinfarct, hartfalen, TIA, ischemische beroerte, intracraniële bloeding en perifeer arterieel vaatlijden met vergelijkbare percentages toenemen. Opmerkelijk is dat zware drinkers een zo’n 10 procent lager risico op een hartinfarct of stabiele angina pectoris hadden.
Matig alcoholgebruikis dus niet schadelijk voor het hart- en vaatstelsel. De kans op diverse cardiovasculaire ziektes is bij matige gebruikers niet alleen lager dan bij geheelonthouders, maar ook lager dan bij voormalige drinkers en incidentele drinkers.
Tjerk Wiersma

Literatuur

  • 1.Bell S, et al. Association between clinically recorded alcohol consumption and initial presentation of 12 cardiovascular diseases: population based cohort study using linked health records. BMJ 2017;356:j909.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen