Nieuws

Medische sociologie

Door
Gepubliceerd
10 maart 2002

Ziekte, gezondheid en (gezondheids)zorg zijn geen geïsoleerde fenomenen, maar zijn ingebed in de samenleving als geheel. Sociologie is de wetenschap van de samenleving; de medische sociologie is sociologie toegepast op ziekte, gezondheid en (gezondheids)zorg gebruikmakend van algemene sociologische begrippen en theorieën. In drie delen worden de volgende onderwerpen overzichtelijk behandeld. Deel 1 gaat over sociologie en medische sociologie als wetenschap van de samenleving (en van de gezondheidszorg) met een uitweiding over veranderingen in achtereenvolgens de Nederlandse samenleving, de gezondheidszorg en ook de opvatting van ziekte. Deel 2 behandelt de sociologische begrippen structuur, cultuur en rol en hun toepassing op het terrein van ziekte, gezondheid en (gezondheids)zorg. Vervolgens gaat het over sociale stratificatie (hiërarchie, rangorde, ongelijkheid, machtsverhoudingen), over socialisatie met als voorbeeld hospitalisatie, en tot slot over deviantie: ziekte beschouwd als afwijkend gedrag. In deel 3 passeren belangrijke sociologische theorieën de revue. Zo wordt ziekte achtereenvolgens geanalyseerd vanuit een consensus-theoretisch kader, een conflict-theoretisch kader (ziekte als protest) en als een fenomeen dat binnen de relationele sfeer bestudeerd kan worden (het interactionistisch-theoretisch kader). Na een bespreking van twee onderzoeksmodellen (natuurwetenschappelijk en interpretatief) volgt in het slothoofdstuk een interessante analyse van het verschijnsel medicalisering. Hier wordt zo veel mogelijk geïntegreerd gebruikgemaakt van de theoretische modellen en onderzoeksmethoden die in de vorige hoofdstukken zijn behandeld. Het boek is voorzien van een groot aantal kaders met voorbeelden hetgeen de theorie verlevendigt en expliciteert. Dat het, met name in het onderwijs, in een belangrijke behoefte voorziet, blijkt uit het feit dat dit al de zevende druk is in 24 jaar. Deze inleiding is kortom geschikt voor diegenen die zich willen oriënteren op ziekte, gezondheid en (gezondheids)zorg als sociale verschijnselen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen