Nieuws

Meer compassie in een nieuwe ggz

Gepubliceerd
7 oktober 2016
Doelgroep Werkers in de geestelijke gezondheidszorg.
Inhoud Door de huidige budgettering binnen ggz-instellingen zijn productiecijfers, DBC’s en benchmarks centraal komen te staan. Dit zet het werkplezier van de werknemers onder druk. In dit gemakkelijk leesbare boek houdt Remke van Staveren een vurig pleidooi voor meer compassie in de zorg voor mensen met een psychische ziekte. Zij citeert hierbij een mix van interessante tekstfragmenten uit diverse bronnen en eigen werk. Het boek is opgebouwd uit drie hoofdstukken: HART voor de zorgverlener, werken met passie; HART voor de patiënt/cliënt, werken met compassie; en HART voor de zorg, samenwerken aan een menswaardige ggz.
Om niet door de verzakelijking gedemoraliseerd te raken, adviseert de auteur in het hoofdstuk ‘HART voor de zorgverlener’ dat de hulpverlener zich vooral moet richten op zaken die binnen de eigen invloedsfeer liggen. En dat is de kwaliteit van de patiëntenzorg. Nadat bij de intake de symptomen zijn uitgevraagd in verband met de noodzakelijke DSM-classificatie, is het zinvoller het focus te richten op de persoonlijke diagnostiek en een gezamenlijk behandelplan. De zorgverlener is daarbij zelf het belangrijkste instrument. Behandelrelaties worden betekenisvoller en effectiever door kernwaarden als echtheid, respect en acceptatie, empathie, en flexibiliteit. Om goede zorg te kunnen leveren en ‘de zaag scherp te houden’ zal de zorgverlener ook goed naar zichzelf moeten luisteren. Het hoofdstuk ‘HART voor de patiënt’ behandelt vooral de gespreksvoering. Goede luistervaardigheden, erkenning geven, vertrouwen en hoop bieden, de regie zo veel mogelijk bij de patiënt leggen, en bij blijvende beperkingen samenwerken aan acceptatie en herstel. In ‘HART voor de zorg’ worden adviezen gegeven over goed samenwerken binnen een ggz-team.
Oordeel Het is duidelijk dat de auteur een warm hart heeft voor haar vak en dit graag wil overdragen door te laten zien hoe leuk en zinvol werken in de ggz is. Voor huisartsen en ervaren praktijkondersteuners-ggz bevat het boek echter weinig nieuwe informatie. Immers, gespreksvoering komt uitgebreid aan bod in de basisopleiding en de huisartsopleiding. Voor hen is haar eerdere boek, Patiëntgericht communiceren. Gids voor de medische praktijk, een interessanter naslagwerk.
Marian Oud

Waardering: • • •

zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen