Nieuws

Meer longontsteking rondom veehouderijen

Gepubliceerd
4 mei 2023
Mensen die in een landelijk gebied wonen met veel veehouderijen hebben een grotere kans op een longontsteking dan mensen die in een landelijk gebied wonen met minder of geen veehouderijen in de buurt. Dat geldt met name voor omwonenden van geitenhouderijen. Dit is goed om te weten als patiënten met luchtwegklachten op het spreekuur komen.
0 reacties
Meer longontsteking rondom veehouderijen
Mensen die in een straal van 500 meter rond een geitenhouderij wonen hebben een hogere kans op longonsteking.

Het onderzoeksprogramma Veehouderij & Gezondheid Omwonenden (VGO) onderzoekt al sinds 2009 of het aantal longontstekingen in gebieden met veel veehouderijen hoger is dan in vergelijkbare gebieden met weinig veehouderijen elders in Nederland.

Recent onderzoek

Bij de actualisatie van het onderzoek over de periode 2017-2019 werd gebruikgemaakt van geanonimiseerde gegevens van 27 huisartsenpraktijken uit het veedichte VGO-onderzoeksgebied in Noord-Brabant en Limburg. Het betrof ongeveer 110.000 patiënten. Het vee-arme controlegebied bestond uit 19 huisartsenpraktijken elders in het land met ongeveer 55.000 patiënten.

Meer longontstekingen consistent beeld

In de periode 2017-2019 zagen de onderzoekers een 37% hogere kans op longontsteking in gebieden met veel veehouderijen (OR 1,37; 95%-BI 1,11-1,69). Het onderzoek toont ook aan dat longontstekingen daar in alle maanden van het jaar vaker voorkomen, dus niet alleen tijdens bijvoorbeeld het griep- of lammerseizoen. De kans op een longontsteking is het grootst voor mensen die in een straal van 500 meter rond een geitenhouderij wonen en voor omwonenden van pluimveehouderijen.

Vervolg

Het VGO-onderzoek richt zich op mogelijke verbanden tussen stoffen en micro-organismen van veehouderijen en gezondheidseffecten. Dit onderzoek levert helaas geen informatie over de specifieke oorzaak van de geobserveerde verschillen en associaties. Ook is niet onderzocht om welke verwekkers het gaat. Waarschijnlijk spelen Coxiella burnetii (de verwekker van Q-koorts) en het influenzavirus een rol, maar dat verklaart niet het hoge risico buiten het griep- en lammerseizoen. Naast de nabijheid van geitenhouderijen kan ook luchtverontreiniging een verklaring zijn. Weten of een patiënt in de buurt woont van een veehouderij kan de huisarts wel helpen bij de diagnostiek en behandeling van acute luchtwegklachten.

Literatuur

  • IJzermans CJ, et al. Longontsteking in de nabijheid van geitenhouderijen in Noord-Brabant en Limburg. Actualisering van gegevens uit huisartspraktijken 2017-2019. Utrecht: Nivel, 2021.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen