Nieuws

Meer risicopatiënten met familieanamnese

Gepubliceerd
4 juli 2012
In de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement wordt geadviseerd bij het opstellen van het risicoprofiel van de patiënt ook aandacht te besteden aan de familieanamnese voor hart- en vaatziekten. Het goed in kaart krijgen van deze materie in de spreekkamersetting is evenwel dikwijls lastig en niet iedere patiënt weet zich de lotgevallen van zijn familie stante pede te herinneren. Het lijkt dan ook aannemelijk dat veel huisartsenpraktijken op dit punt belangrijke steken laten vallen.
Engelse onderzoekers gingen na of het zicht op de familiegeschiedenis verbeterd kon worden door het toezenden van thuis in te vullen vragenlijsten. Ook wilden zij weten of dit leidt tot de identificatie van meer patiënten met een cardiovasculair risico van tenminste 20% in 10 jaar tijd. Hierbij werd aangenomen dat een positieve familieanamnese het volgens Framingham berekende risico met 50% deed toenemen. Er deden 24 huisartsenpraktijken mee aan het onderzoek, waarvan de helft de vragenlijst uitzette (interventiepraktijken) en de andere helft volstond met het voortzetten van de gebruikelijke praktijkprocedures (controlepraktijken). In totaal waren er 748 patiënten bij het onderzoek betrokken.
Vrijwel alle patiënten uit de interventiepraktijken retourneerden de vragenlijst, hetgeen wijst op een goede acceptatie. Op basis van de Framinghamrisicofunctie alleen had 10,1% van de patiënten uit de controlepraktijken een cardiovasculair risico van 20% of meer, versus 12,6% van de patiënten uit de vragenlijstpraktijken. Meetelling van de vragenlijstgegevens deed het laatstgenoemde percentage met 5,1% naar 17,7% stijgen: een procentuele toename van ruim 40%. In de controlepraktijken bleek het percentage patiënten met zo’n cardiovasculair risico door het navlooien van de medische dossiers op familiegegevens met maar 0,5% te kunnen worden opgekrikt.
Al met al blijkt een systematische inventarisatie van de familieanamnese te kunnen rekenen op een hoge acceptatiegraad onder patiënten en te leiden tot een veel completere identificatie van degenen met een hoog cardiovasculair risico. Hebben we in Nederland al zo’n vragenlijst? (Tjerk Wiersma)

Literatuur

  • 1.Qureshi N, et al. Effect of adding systematic family history enquiry to cardiovascular disease risk assessment in primary care. A matched-pair, cluster randomized trial. Ann Intern Med 2012;156:253-62.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.