Alle nummers
Archief tijdschrift

2012, nummer 7

Jaargang
55

Nieuws

 • Je moet wel eerst schieten...

  We hebben net het Europees kampioenschap voetbal achter de rug. Na weken met al dat prachtige voetbal betreur ik het dat we de beste Nederlandse voetballers niet bij een Nederlandse club kunnen zien spelen. Dan zouden we elke week van hen kunnen genieten. Helaas is er voor de beste voetballers…

 • NHG-Wetenschaps-dag multimorbiditeit

  Op 8 juni vond de NHG-Wetenschapsdag plaats in het Amrâth Grand Hotel de l’Empereur in Maastricht. Het thema van de wetenschapsdag was multimorbiditeit. Jan de Maeseneer, hoogleraar huisartsgeneeskunde in Gent, en Marjan van den Akker, universitair hoofddocent aan de universiteit van Maastricht,…

 • Meer risicopatiënten met familieanamnese

  In de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement wordt geadviseerd bij het opstellen van het risicoprofiel van de patiënt ook aandacht te besteden aan de familieanamnese voor hart- en vaatziekten. Het goed in kaart krijgen van deze materie in de spreekkamersetting is evenwel dikwijls lastig…

 • Hersentumor door mobiel bellen?

  Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is het gebruik van mobiele telefonie fors gestegen, momenteel zijn er meer dan 1,2 mobiele telefoons per Nederlandse inwoner. Aan het gebruik van mobiele telefoons worden verschillende aandoeningen toegeschreven. De vraag of een toename van het gebruik van de…

 • Hoe complexer de aandoening, des te beter de zorg

  De kwaliteit van zorg wordt steeds vaker tussen huisartsenpraktijken vergeleken. Soms geven huisartsen aan dat een vergelijking niet goed mogelijk is, omdat de ene praktijk meer complexe zorg levert dan de andere. Zorg voor patiënten met complexe aandoeningen zou gepaard gaan met lagere…

 • Je moet wel eerst schieten...

  We hebben net het Europees kampioenschap voetbal achter de rug. Na weken met al dat prachtige voetbal betreur ik het dat we de beste Nederlandse voetballers niet bij een Nederlandse club kunnen zien spelen. Dan zouden we elke week van hen kunnen genieten. Helaas is er voor de beste voetballers…

 • Zelf bloeddruk meten en medicatie bijstellen

  Zelfmanagement van aandoeningen is hot. Patiënten zelf metingen laten doen geeft de patiënt meer verantwoordelijkheid. Een Britse onderzoeksgroep onderzocht wat patiënten ervan vinden om niet alleen de eigen bloeddruk te monitoren, maar ook de medicatie zelf bij te stellen als onderdeel van…

 • Zelfcontrole glucose bij diabetes zonder insulinegebruik

  Voor patiënten met diabetes mellitus type 2 die insuline gebruiken wordt zelfcontrole van bloedglucose als een belangrijk element gezien bij de begeleiding van hun ziekte. Niet alleen om hypo- en hyperglykemieën op te sporen en te reguleren, maar ook om hun zelfinzicht en levensstijl te…

 • Antihypertensiva voor de alleroudsten?

  Vraagstelling Wat is het effect van behandeling met antihypertensiva op de kwaliteit van leven – gedefinieerd als cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit – van de alleroudsten (> 80 jaar) met hypertensie? Zoekstructuur We zochten in de Cochrane Library met de termen ‘hypertension’ en …

 • Alleen hoofdtekst standaarden in H&W

  Op onze website www.henw.org stond een aantal maanden een poll met de stelling: ‘Alleen de hoofdtekst van de standaarden hoeft in het blad te staan. Voor noten of referenties kijk ik wel op de website van H&W’. Bij het sluiten van de poll was 64% het hiermee oneens, 30% was het eens en 13% had…

 • Sinusitis: antibiotica én orale corticosteroïden?

  Context Acute sinusitis is een veelvoorkomende reden om naar de huisarts te gaan. De klachten worden vooral veroorzaakt door zwelling en ontsteking van de nasale en paranasale slijmvliezen. Antibiotica hebben hierbij een beperkt nut maar corticosteroïden zouden gezien hun anti-inflammatoire…

Wetenschap

 • Benzodiazepinegebruik daalt als de gebruiker zelf betaalt

  –Patiënten gebruiken vaak onnodig lang benzodiazepinen. Chronisch gebruik kan negatieve gevolgen hebben, zoals een verhoogde kans op vallen bij ouderen. –Om deze negatieve gevolgen en de hoge maatschappelijke kosten van langdurig benzodiazepinegebruik te beperken moeten gebruikers van…

 • Verschillen in patiëntenmix tussen aios en hun opleiders

  –In eerder kleinschalig en kortlopend onderzoek bleek dat er mogelijk verschillen bestaan in de patiëntenmix tussen aios en opleiders. –Er bestaan inderdaad belangrijke verschillen tussen de patiëntenmix van aios en die van opleiders. –Deze verschillen zijn, vergeleken met eerder…

 • Veranderingen in bevolkingsonderzoek borstkanker

  Het Nederlandse bevolkingsonderzoek naar borstkanker heeft op grond van een evaluatie van de resultaten en als gevolg van de digitalisering van het screeningsmammogram de verwijsdrempel verlaagd. Hierdoor is de borstkankerdetectie verbeterd, maar dit is gepaard gegaan met een duidelijke…

 • Onverklaarde lichamelijke klachten

  Huisartsen vinden de behandeling en begeleiding van patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) vaak ingewikkeld doordat ze problemen ervaren op het vlak van de communicatie en de arts-patiëntrelatie. Veel huisartsen hebben een verkeerd beeld van patiënten…

Praktijk

 • De waarde van de anamnese

  In de opleiding leren we bij elke patiënt op een gestructureerde manier de diagnose te stellen: anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek. In de huisartsenpraktijk hebben we daar 10 minuten voor waarin we ook nog een samenvatting in het HIS moeten zetten. Hoe komen we eigenlijk…

 • Niet-symptomen

  Symptomen zijn kenmerken van ziekte, bouwstenen voor diagnoses. Ze zijn er in soorten. Gewoonlijk doen we het met de symptomen die er zijn, soms met de symptomen die ontbreken, de ‘niet-symptomen’. Blauwe nagels bij traplopen en roze nagels in rust is een sterk symptoom voor ernstig…

 • Dubbelzien

  Dubbelzien (diplopie) is een niet-alledaagse klacht in de huisartsenpraktijk. Het stellen van de diagnose is niet gemakkelijk omdat patiënten andere visusklachten, zoals wazig zien, ook vaak omschrijven als dubbelzien. Bovendien kent diplopie een uitgebreide differentiaaldiagnose, met onder…

 • Pijn in het aangezicht

  Pijn in het aangezicht is een weinig gepresenteerde klacht bij de huisarts, maar het is belangrijk deze te herkennen. Uit enquêtes onder patiënten blijkt dat een juiste diagnose vaak pas laat wordt gesteld. Artsen, ook in de tweede lijn, herkennen de aandoening niet altijd. Bij de meeste…