Nieuws

Nieuw onderzoek naar plasma-antistof­behandeling voor niet-opgenomen COVID-19-patiënten

Date
21 december 2020
Dossier
De mortaliteit van de in het ziekenhuis opgenomen ­COVID-19-patiënten is 10-15%. Recent onderzoek toont aan dat monoclonale antistofbehandeling in de eerste week van ziekte het aantal ziekenhuisopnames drastisch vermindert. Deze behandeling is duur en de productie is niet snel opschaalbaar. Bloedplasma van donoren die worden geselecteerd aan de hand van de hoeveelheid en de antivirale eigenschappen van hun antistoffen zou eenzelfde gunstig effect kunnen bewerkstelligen. In de CoV-Early-studie wordt dit onderzocht. Huisartsen kunnen patiënten die hiervoor in aanmerking komen op dit onderzoek wijzen.