Nieuws

Nieuw onderzoek naar thuis zuurstofsaturatie meten bij COVID-19-patiënten

Door
Date
3 maart 2021
Dossier
Het veilig volgen van patiënten met COVID-19 vormt een uitdaging voor huisartsen, omdat de klinische conditie en lage zuurstofsaturatie niet altijd synchroon lopen met de ernst van de klachten. Het systematisch thuis meten van de zuurstofsaturatie door de patiënt kan uitkomst bieden. Wetenschappelijke onderbouwing hiervoor ontbreekt echter. In deze pilot onderzoeken we de haalbaarheid van thuismonitoring van zuurstofsaturatie met pulsoximetrie.