Nieuws

Middelenmisbruik bij collega’s op de radar

Gepubliceerd
2 juli 2020
Middelenmisbruik bij artsen blijft vaak lange tijd verborgen en er is een drempel om dit te bespreken met een collega. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat 29% van de artsen weleens een vermoeden had over middelengebruik bij een collega. Slechts tweederde van deze artsen ondernam hierop echter actie.
0 reacties

Het KNMG voerde een online cross-sectioneel onderzoek uit naar de houding en normen van artsen over middelenmisbruik en hun (beoogde) aanpak als zij misbruik bij een collega vermoedden. In totaal vulden 1685 artsen (47%) de vragenlijst in. Tweederde van de artsen vond dat verslaving iedereen kan overkomen, dat verslaving geen teken van zwakte (78%) is en dat verslaving een behandelbare ziekte is (83%). Middelengebruik in werkgerelateerde context werd onaanvaardbaar gevonden (alcohol op het werk was voor 99% onaanvaardbaar; alcohol in de acht uur voor het werk voor 77%; drugs in de acht uur voor het werk voor 97%).

Terwijl 97% van de artsen aangaf van plan te zijn actie te ondernemen bij een vermoeden van middelenmisbruik, bleek slechts tweederde van hen hiernaar te handelen als er een daadwerkelijk vermoeden was. Mannelijk geslacht (OR 1,81; 95%-BI 1,20 tot 2,74) en oudere leeftijd (OR 1,03; 95%-BI 1,01 tot 1,05) waren (enigszins) geassocieerd met het ondernemen van actie.

De auteurs pleiten voor medische voorlichting aan artsen over tekenen van middelenmisbruik om de kloof tussen intentie en gedrag te overbruggen. Samen met handvatten voor het aangaan van een ondersteunende dialoog met een collega over persoonlijke problemen kan voorlichting mogelijk de kennis, het zelfvertrouwen en het gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar vergroten. Huisartsen zijn bovengemiddeld getraind in communicatie(vaardigheden), dus we zouden deze drempel – het gesprek aangaan met die collega over wie wij ons zorgen maken – moeten kunnen overbruggen.

Literatuur

  • Geuijen P, et al. Physicians’ norms and attitudes towards substance use in colleague physicians. A cross-sectional survey in the Netherlands. PLoS One 2020;15:e0231084.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen