Nieuws

Minder delier door paracetamol na operatie

Datum
17 mei 2019
Het ondergaan van een operatie is een belangrijke risicofactor voor een delier bij ouderen. Recent gerandomiseerd onderzoek laat zien dat ouderen een lager risico op delier hebben als zij gedurende 48 uur na een hartoperatie intraveneus paracetamol krijgen. Mogelijk komt dit doordat zij dan minder opioïden krijgen. Deze bevindingen onderstrepen nogmaals het belang van een stapsgewijze aanpak van de behandeling van pijn bij ouderen.