Nieuws

Minder delier door paracetamol na operatie

Gepubliceerd
17 mei 2019
Het ondergaan van een operatie is een belangrijke risicofactor voor een delier bij ouderen. Recent gerandomiseerd onderzoek laat zien dat ouderen een lager risico op delier hebben als zij gedurende 48 uur na een hartoperatie intraveneus paracetamol krijgen. Mogelijk komt dit doordat zij dan minder opioïden krijgen. Deze bevindingen onderstrepen nogmaals het belang van een stapsgewijze aanpak van de behandeling van pijn bij ouderen.
0 reacties

In een Amerikaans ziekenhuis verdeelden onderzoekers ouderen (> 60 jaar, n = 120) die een hartoperatie (CABG met eventueel klepvervanging) ondergingen over vier groepen. Iedere deelnemer kreeg het sedatiemiddel propofol of dexmedetomidine, en als pijnstilling paracetamol of placebo boven op het standaard pijnstillerschema. In de paracetamolgroepen kregen deelnemers gedurende 48 uur na de operatie intraveneus viermaal daags 1 gram. Er werd dagelijks een delierscorelijst afgenomen.

Bij de patiënten die paracetamol kregen, trad minder vaak delier op (10%) dan bij patiënten in de placebogroepen (28%; het verschil was –18%; 95%-BI -32 tot -5). Er was geen verschil in risico op delier tussen de twee sedatiemethoden. De paracetamolgroep had minder overige pijnstilling nodig (mediaan 322,5 versus 405,3 microg morfine-equivalent; het verschil was -83 microg; 95%-BI -154 tot -14).

Helaas is in dit onderzoek niet gecorrigeerd voor leeftijd, die in de paracetamolgroepen iets lager lag dan in de placebogroepen. Tot dit onderzoek wordt herhaald in een grotere groep blijft het wel aannemelijk dat paracetamol beschermt tegen delier door middel van pijnreductie en beperking van opioïdengebruik.

De risico’s in de huisartsenpraktijk op delier zijn uiteraard veel lager dan na een operatie. Toch ondersteunen deze resultaten het advies uit de NHG-Standaard Pijn om er zeker van te zijn dat (oudere) patiënten een adequate dosering paracetamol gebruiken alvorens tot morfinepreparaten over te gaan.

Literatuur

  • Subramaniam B, et al. Effect of intravenous acetaminophen vs placebo combined with propofol or dexmedetomidine on postoperative delirium among older patients following cardiac surgery: the DEXACET randomized clinical trial. JAMA 2019; 321:686-96.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen