Nieuws

Orthostatische hypotensie door medicatie

Gepubliceerd
28 februari 2022
Orthostatische hypotensie is een veelvoorkomend probleem en is geassocieerd met een verhoogd risico op vallen, cardiovasculaire aandoeningen en sterfte. Gebruik van medicatie kan daarbij een rol spelen. Uit een recente systematische meta-analyse blijkt dat bètablokkers en tricyclische antidepressiva vergeleken met placebo het grootste risico op orthostatische hypotensie geven. Het advies is om bij deze medicatie extra alert te zijn.
0 reacties

Meer dan 250 medicijnen zijn geassocieerd met orthostatische hypotensie. Een overzichtsonderzoek naar de mate waarin verschillende medicatiegroepen bijdragen aan orthostatische hypotensie ontbrak tot voor kort, maar is nu beschikbaar. De onderzoekers includeerden 69 gerandomiseerde trials tussen 1970 en 2019 waarin het risico op orthostatische hypotensie van 9 medicatiegroepen werd vergeleken met placebo. Het betrof in totaal 27.079 volwassen deelnemers. De onderzoekspopulaties waren divers qua leeftijd, comorbiditeit en prevalentie van orthostatische hypotensie (tussen 0% en 8,9%), hetgeen samenhangt met de verschillende indicaties voor de medicatie.

Bètablokkers en tricyclische antidepressiva waren geassocieerd met een sterk verhoogd risico op orthostatische hypotensie (respectievelijk oddsratio (OR) 7,8; 95%-BI 2,5 tot 24,0 en 6,3; 95%-BI 2,9 tot 13,9). Ook alfablokkers (OR 1,9; 95%-BI 1,3 tot 2,6), tweedegeneratieantipsychotica (OR 2,4; 95%-BI 1,4 tot 4,1), alfa-agonisten (OR 2,4; 95%-BI 1,6 tot 3,7) en SGLT2-remmers (OR 1,2; 95%-BI 1,1 tot 1,4) waren geassocieerd met orthostatische hypotensie, maar in mindere mate. Calciumkanaalblokkers, ACE-remmers, angiotensinereceptorblokkers, SSRI’s en alle vasodilatoren gaven geen verhoogd risico op orthostatische hypotensie.

De resultaten van de geïncludeerde onderzoeken zijn niet zomaar met elkaar te vergelijken vanwege de verschillen in populatie, onderzoeksgrootte en onderzoeksopzet. Er waren weinig ouderen geïncludeerd. Ook is onbekend of de patiënten bij gebruik van antihypertensiva normotensief waren. Desondanks is ons advies om bij de genoemde medicatiegroepen extra alert te zijn op het optreden van orthostatische hypotensie.

Literatuur

  • Bhanu C, et al. Drug-induced orthostatic hypotension. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS Med 2021;18:e1003821.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen