Nieuws

Minder kans op tweede cardiovasculair event met de polypil

Gepubliceerd
22 november 2022
Door therapieontrouw blijft het recidiefrisico op een cardiovasculair event (CVE) onnodig hoog. Een polypil zou de therapietrouw kunnen verbeteren. Uit een recente RCT – verricht in diverse Europese centra – bleek dat 3 jaar polypilgebruik de recidiefkans op fatale en niet-fatale CVE’s significant vermindert ten opzichte van de gebruikelijke zorg. De auteurs pleiten daarom voor brede inzet van de polypil bij secundaire preventie.
2 reacties

Deze bevindingen komen uit de Secondary Prevention of Cardiovascular Disease in the Elderly (SECURE)-trial. Daarin werden patiënten geïncludeerd die ouder waren dan 75 jaar met een recent myocardinfarct of patiënten van 65-75 jaar met ten minste 1 risicoverhogende aandoening zoals diabetes mellitus, milde of matige nierfunctiestoornis, eerder myocardinfarct, coronaire revascularisatie of CVA. 

Samenstelling 

De polypil bestond uit acetosal (100 mg), ramipril (2,5 of 5 of 10 mg) en atorvastatine (20 of 40 mg). In totaal werden 2499 personen gerandomiseerd voor de polypil of de gebruikelijke zorg. 

Uitkomsten 

Na een mediane follow-upduur van 36 maanden was het percentage CVE’s 9,5% in de polypilgroep en 12,7% in de controlegroep (HR 0,76; 95%-BI 0,60 tot 0,96). De cardiovasculaire sterfte was respectievelijk 3,9% en 5,8% (HR 0,67; 95%-BI 0,47 tot 0,97). De totale sterfte was in beide groepen even groot, waarschijnlijk door concurrerende doodsoorzaken zoals maligniteit. De gemeten compliance en patiënttevredenheid waren beter in de polypilgroep, terwijl er geen verschil werd gevonden in het aantal gemelde bijwerkingen. Uitgangswaarden van bloeddruk en LDL waren en bleven laag in beide groepen. De deelnemers in de polypilgroep kregen vaker 40 mg atorvastine (91% versus 40%). Dit middel heeft ook een lipideonafhankelijk neveneffect op de vaatwand door antioxydatie en remming van ontstekingsmechanismen, hetgeen een mogelijke verklaring is voor het verschil in effectiviteit.  

Perspectief 

Dit onderzoek toont aan dat de polypil als secundaire preventie na een acuut myocardinfarct veilig en effectief kan zijn. Door verschillende doseringsvarianten samen te stellen, is het mogelijk de polypil te individualiseren. Zo kan de compliance worden verbeterd en kunnen ook kosten worden bespaard. De vraag is alleen of de productie interessant genoeg is, omdat de winstmarges laag zijn. Misschien een uitdaging voor samenwerkende apothekersorganisaties?

Lees meer over het onderzoek Polypill strategy in secondary cardiovascular prevention van J.M. Castellano, et al.

Literatuur

  • Castellano JM, et al. Polypill strategy in secondary cardiovascular prevention. N Eng J Med 2022;387:967-77.

Reacties (2)

email_registra… 23 november 2022

In totaal 113 centra uit verschillende landen (Spanje, Italië, Frankrijk, Polen, Duitsland, Tsjechische Republiek en Hongarije) deden mee aan het onderzoek. De resultaten waren consistent ongeacht o.a. nationaliteit. Nederland deed niet mee. Het kan natuurlijk zijn dat wij het op dit gebied veel beter doen, waardoor het het verschil in effect tussen polypil en reguliere aanpak, wegvalt. Dan blijft alleen het financiële voordeel over. Toch geloof ik dat er ook in  ons land veel groepen zijn waarin de therapietrouw nog verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld in achterstandswijken bij mensen met een zeer hoog cardiovasculair risico. De polypil kan hierbij behulpzaam zijn.

Wouter van Steenis 23 november 2022

Natuurlijk ben ik erg geïnteresseerd is de gestudeerde populatie.

Wat zijn de centra? Er is nogal een verschil in regio's. Mensen die het maar zelf moeten uitzoeken ( in veel landen) hebben logischerwijs wellicht voordeel van een polypil. De vraag is of dat voor de situatie in ons land ook geldt, aangezien we (hopelijk) een degelijk(er) systeem hebben qua CVR-management, zeker daar waar dit door huisartsenpraktijken/praktijkondersteuners gebeurt. Interessant onderwerp evenwel.

Verder lezen