Nieuws

Minder tuchtzaken voor vrouwelijke artsen

Gepubliceerd
18 augustus 2014

Het aantal klachten tegen medici in Groot-Brittannië neemt de laatste jaren toe. Ook het aantal vrouwelijke artsen neemt toe. Zou er een verband zijn tussen beide ontwikkelingen? Het tegendeel blijkt waar. Recent onderzoek laat zien dat vrouwelijke artsen beduidend minder kans lopen op een tuchtmaatregel dan hun mannelijke collega’s.

Unwin et al. bestudeerden het register van alle in Groot-Brittannië geregistreerde artsen. In totaal ging het om ruim 330.000 artsen. Van al deze artsen kreeg in de periode 2005-2013 0,8% een tuchtmaatregel opgelegd. De sancties liepen uiteen van een waarschuwing tot definitieve verwijdering uit het medisch register. Om na te gaan hoe groot de invloed is van het geslacht van de arts op de kans een tuchtmaatregel te krijgen, werd gecorrigeerd voor een aantal verstorende variabelen. Zo bleken mannen hun opleiding relatief vaker buiten Groot-Brittannië te hebben gevolgd, bleken relatief meer vrouwen als huisarts werkzaam te zijn en waren er bovendien verschillen in het aantal registratiejaren. Mannen hebben uiteindelijk 3 tot 4 maal meer kans op een tuchtmaatregel dan vrouwen.

Hoewel dit onderzoek vergelijkbare resultaten laat zien als soortgelijk onderzoek in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, zijn deze niet zonder meer van toepassing op de Nederlandse situatie. Evenmin geven ze uitsluitsel over de oorzaak van de gevonden verschillen. Wat we wel mogen concluderen, is dat de kansen aanzienlijk kunnen verschillen. Zolang echter nog niet is bewezen dat vrouwelijke artsen conflictsituaties beter beheersen dan mannen, kan het geen kwaad als mannelijke arts eens te rade gaan bij een vrouwelijke collega.

Unwin E, et al. Disciplined doctors: Does the sex of a doctor matter? A cross-sectional study examining the association between a doctor’s sex and receiving sanctions against their medical registration. BMJ Open 2014;4:e005 doi:10.1136/bmjopen-2014-005405.

Foto: Image Point Fr/Shutterstock

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen