Nieuws

Minder ziekenhuisopnames door COVID-box

Gepubliceerd
18 juni 2021
Dossier
Tijdens de COVID-19-pandemie is er veel geëxperimenteerd met thuismonitoring, bijvoorbeeld om patiënten na een COVID-19-infectie eerder uit het ziekenhuis te ontslaan. Het LUMC experimenteerde tijdens de eerste COVID-19-golf met thuismonitoring om ziekenhuisopname te voorkomen. Die aanpak lijkt veelbelovend, zo blijkt uit een retrospectief case-controleonderzoek.
0 reacties

Dit onderzoek betrof patiënten met vermoedelijke COVID-19-klachten en griepachtige verschijnselen bij wie een diagnostische test (neusswab of CT-scan) was verricht. Deze patiënten werden vanaf de SEH ontslagen en werden naar huis gestuurd met of zonder thuismonitoring. De onderzoekers matchten iedere ontslagen patiënt die thuismonitoring kreeg met 2 patiënten die geen thuismonitoring kregen. De SEH-arts bepaalde aan de hand van klinische symptomen en een risico-inschatting op basis van comorbiditeit of een patiënt in aanmerking kwam voor thuismonitoring. De patiënten met thuismonitoring kregen een COVID-box mee met een bloeddruk-, saturatie- en thermometer. Zij moesten de meetwaarden driemaal per dag üploaden en medewerkers uit het ziekenhuis hielden dagelijks contact via videobellen.

Zo kregen 55 patiënten thuismonitoring (gemiddeld 4 dagen) en werden 110 patiënten gematcht met deze groep. De primaire uitkomst was het aantal ziekenhuisopnames met COVID-19-gerelateerde klachten binnen 28 dagen na ontslag vanaf de SEH.

Vijf van de 55 patiënten uit de thuismonitoringgroep (9%) werden alsnog opgenomen tegenover 30 patiënten uit de gematchte groep (27%), van wie 83% overigens binnen 24 uur. Er was 58% minder bedbezetting gedurende 28 dagen in de gemonitorde groep.

Een kanttekening bij het onderzoek is dat minder dan 25% van de geïncludeerde patiënten een bevestigde COVID-19-diagnose had. Het bevestigde COVID-19-percentage was overigens in de thuismonitorgroep wel hoger (29% versus 8%; p < 0,0001).

Hoewel dit onderzoek nog veel vragen over COVID-19 en thuismonitoring onbeantwoord laat lijkt thuismonitoring een veelbelovende mogelijkheid om ziekenhuisopname na SEH-bezoek bij een geselecteerde groep COVID-19-patiënten te voorkomen. Dat geldt mogelijk ook voor patiënten zonder COVID-19.

Literatuur

  • Dirikgil E, et al. Homemonitoring reduced short stay admissions in suspected COVID-19 patients: COVID-box project. Eur Respir J 2021 Apr 19. DOI: 10.1183/13993003.00636-2021 [epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen