Nieuws

Minder zitvlees

Gepubliceerd
20 mei 2008

Uit onderzoek is gebleken dat tv-kijken en andere vormen van beeldschermconsumptie obesitas bij kinderen kunnen bevorderen. De verklaring hiervoor wordt gezocht in afname van energieverbruik door minder beweging en in het effect van tv-kijken op eetgewoontes. Interventies bij grotere kinderen hebben inmiddels aangetoond dat reductie van de tijd achter het scherm een gunstig effect heeft op het gewicht van deze kinderen. Amerikaanse onderzoekers wilden weten of minder tv-kijken en computeren ook een gewichtsdaling zouden geven bij kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar.1 Zeventig kinderen deden twee jaar lang mee aan een RCT. Deze kinderen hadden overgewicht (BMI gemiddeld 19,2) en brachten zo’n 25 uur per week door achter tv en computer. Hun ouders kregen allemaal tips om het aantal uren tv-kijken van de kinderen te reduceren. In de interventiegroep werd het aantal uren tv-kijken en computeren structureel teruggebracht naar de helft van het oorspronkelijke aantal uren. Hiervoor gebruikte men een geautomatiseerde ‘tv-begrenzer’, die per gezinslid het aantal uren kijktijd bijhield en tv en computer uitschakelde, als de ingestelde limiet werd overschreden. Na twee jaar bleek in de interventiegroep de BMI licht te zijn gedaald. De kinderen uit deze groep, die bijna twee uur per dag minder tv-keken dan voorheen, waren niet meer gaan bewegen, maar wel minder gaan eten: 150 kcal per dag minder dan de controlegroep. De onderzoekers denken dat de relatie tussen veel tv-kijken en veel eten kan worden verklaard door de eetlust stimulerende werking van televisiereclames en doordat mensen tijdens tv-kijken gedachteloos blijven dooreten. De auteurs zijn enthousiast over het effect van hun vrij simpele technologische interventie met een tv-begrenzer, die ongeveer $ 100 kost en geen groot beroep doet op pedagogische vaardigheden van ouders. Hebben we in Nederland ook behoefte aan dergelijke technologie? Parallel aan het probleem van overgewicht begint het Nederlandse kijkgedrag steeds meer op het Amerikaanse te lijken. Nederlandse kinderen kijken al zo’n twee uur per dag tv. Recent onderzoek bij ouders van jonge kinderen toonde verontrustende ontwikkelingen met betrekking tot tv-gedrag.2 Zo staat bij eenderde van de gezinnen met jonge kinderen de tv aan tijdens het eten en heeft één op de zes vierjarigen een tv op de eigen kamer. En dit laatste verschijnsel is bij kinderen een belangrijke veroorzaker van veel tv-kijken. (MH)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen