Alle nummers
Archief tijdschrift

2008, nummer 6

Jaargang
51

Nieuws

 • Polders als proeftuin

  Een boek voor De Slegte, is mijn eerste reactie bij ontvangst voor recensie. Maar goed, ik ben als huisarts in 1984 in Almere gaan werken omdat ze daar gezondheidscentra hadden en een nieuwe zorgvisie, dus ik ben toch nieuwsgierig. Het boek is het resultaat van het onderzoeksproject ‘Medische…

 • Compleet en lezenswaardig hoofdpijnhandboek

  Dit is het eerste volledige handboek over hoofdpijn, gebaseerd op het Angelsaksische origineel (2e druk, 2002). De inhoud is congruent gemaakt met de Nederlandse richtlijnen en opvattingen en naast de beschrijving geplaatst van in onze ogen soms wat ongebruikelijke therapeutische zijpaadjes uit…

 • Een virus stopt niet bij Brasschaat

  Is een appendicitis, een depressie of een sinusitis in België een andere ziekte dan in Nederland? Moeten ze verschillend worden behandeld of op een andere wijze wetenschappelijk worden onderzocht? Als het antwoord op die vragen ontkennend is, lijkt een samenwerking tussen de Vlaamse en…

 • Is albuminurie een onderschat risico?

  Vaatwandschade in de glomerulus is goed meetbaar aan de hand van eiwitverlies in de urine. Net als de gemakkelijk te meten vaatschade in de retina is dit theoretisch een aantrekkelijke manier om een indruk te krijgen van de vaatschade in de rest van het lichaam. De rol van deze beide condities…

 • Huisarts krijgt cijfer van zijn patiënten

  Aan de toenemende roep om benchmarking in de zorg ontkomen ook huisartsen niet. Een van de belangrijkste benchmarks is de mening van patiënten zelf. Tot voor kort deed de huisarts er niet veel mee, maar dat gaat veranderen. Een onderdeel van de NHG-accreditatie bestaat bijvoorbeeld uit de mening…

 • Afvalpil werkt niet

  Soms is de naam van een onderzoek zo mooi dat je er niet over kunt zwijgen. De Stradivarius-trial (the strategy to reduce atherosclerosis development involving administration of rimonabant – the intravascular ultrasound study) onderzocht of Rimonabant, een van de drie in Nederland beschikbare…

 • Reversibiliteit als maat bij COPD

  In het MedMet Magazine las ik dat er gereageerd kon worden op de nieuwe NHG-Standaard COPD. Bij deze wil ik graag een opmerking plaatsen. Ik ben werkzaam als longarts in Enschede en binnen mijn maatschap aanspreekpunt voor huisartsen omtrent COPD. Bij het lezen van de NHG-Standaard viel mij op…

 • Een bijwerking van medische vooruitgang

  We kunnen tegenwoordig te vroeg geboren kinderen goed in leven houden en laten opgroeien. Regelmatig duikt echter de vraag op wat er precies van deze kinderen terechtkomt. In Noorwegen volgde men daarom tot 2005 1.167.506 eenlingen die geboren waren in de jaren 1967-1976. Van alle kinderen,…

 • Psychotherapeutische behandelingen voor depressieve ouderen

  Wilson KCM, Mottram PG, Vassilas CA. Psychotherapeutic treatments for older depressed people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008. CD004853. DOI: 10.1002/14651858.CD004853.pub2. Achtergrond Ondanks een aantal systematische literatuuroverzichten die voor psychotherapie pleiten bij…

 • Met dank voor bewezen diensten

  De term metaboolsyndroom beschrijft de samenhang van insulineresistentie, centrale obesitas, hypertensie en dislipidemie met of zonder glucose-intolerantie. Maar het syndroom staat ter discussie. Criticus Gale vindt dat de pathofysiologische basis onduidelijk is en de term geen diagnostische of…

 • Een kleine deeltijdbaan en het opleiderschap zijn lastig te combineren

  In de komende 10 jaar stroomt ongeveer 25% van de huisartsen uit het beroep. Om deze huisartsen te vervangen én om tegemoet te komen aan de groeiende vraag, moeten nieuwe huisartsen worden opgeleid. Een belangrijk onderdeel van de huisartsenopleiding is het opdoen van praktijkervaring bij een…

 • Klinische probleemstellingen

  Klinische probleemstellingen is het eerste deel in de reeks Compendium Klinische Diagnostiek. Deze uitgave is de herziening van de derde druk van het (voormalig) Diagnostisch Kompas, dat in 2003 werd uitgegeven door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Vanwege een taakherschikking heeft het…

 • Minder zitvlees

  Uit onderzoek is gebleken dat tv-kijken en andere vormen van beeldschermconsumptie obesitas bij kinderen kunnen bevorderen. De verklaring hiervoor wordt gezocht in afname van energieverbruik door minder beweging en in het effect van tv-kijken op eetgewoontes. Interventies bij grotere kinderen…

Wetenschap

 • Meta-analyse met gegevens van individuele patiënten: een utopisch toekomstscenario?

  In deze H&W treft u een recente loot aan de EBM-stam aan: individuele patiëntendata meta-analyse (IPDMA). In hoeverre komt een dergelijke IPDMA tegemoet aan de vier geschetste tekortkomingen van de gangbare systematische reviews? Wij denken dat IPD-MA, vooral gecombineerd met netwerk meta…

 • NHG houdt voorkeur voor metoprolol

  In 2004 adviseerde het NHG bij patiënten met een indicatie voor een bètablokker voortaan de voorkeur te geven aan metoprolol. Critici van het standpunt stelden dat de keus voor metoprolol bij ongecompliceerde hypertensie niet gerechtvaardigd is omdat de prestaties van alle…

 • Resistentie tegen macroliden

  In de NHG-Standaard Acute keelpijn staat azitromycine als tweede keus antibioticum vermeld bij een overgevoeligheid voor penicilline. De standaard waarschuwt al voor opkomende macrolidenresistentie bij S. aureus en S. pyogenus . De keuze voor azitromycine was gemaakt op basis van het…

 • Diagnostiek van atriumfibrilleren in de eerste lijn

  De NHG-Standaard Atriumfibrilleren geeft richtlijnen omtrent diagnostiek en behandeling van atriumfibrilleren (AF).1 Een ECG wordt gezien als het standaardonderzoek om de diagnose atriumfibrilleren te stellen. Er is weinig bewijs omtrent het betrouwbaar diagnosticeren van…

 • Hebben volwassenen met acute rhinosinusitis baat bij behandeling met antibiotica?

  Bij een acute rhinosinusitis is behandeling met antibiotica niet zinvol. Vijftien patiënten met acute rhinosinusitis moeten met antibiotica behandeld worden om één additionele patiënt te genezen. Patiënten die langer of ernstiger symptomen hebben en patiënten die ouder zijn,…

 • Effectiviteit van zelfzorgcursus bij screening ontdekte type 2 diabeten

  Hebben via screening gediagnosticeerde patiënten met type 2 diabetes baat bij een zelfzorgcursus? De schrijver onderzocht eerst via systematisch literatuuronderzoek welke psychologische reacties optreden bij pas ontdekte diabeten type 2. Daarbij bleek wel de emotionele reactie onderzocht maar…

 • Hoe lezen en waarderen aios huisartsgeneeskunde Huisarts en Wetenschap?

  • Bijna alle aios huisartsgeneeskunde krijgen H&W thuis. • Rubrieken als de NHG-Standaarden zijn onder aios populair omdat veel vragen van de kennistoets erop gebaseerd zijn. • H&W verrichtte nog nooit een lezersonderzoek onder aios en het is ook het eerste lezersonderzoek dat door…

 • Wie zijn de chronische gebruikers van maagmiddelen?

  Langdurig gebruik van maagzuurremmende medicatie komt veel voor, hoewel uitsluipen voor een deel van de gebruikers mogelijk en zinvol is. Meer dan de helft van de maagmiddelengebruikers gebruikt deze medicatie langdurig, in het bijzonder oudere patiënten. Het grootste deel van…

Praktijk

 • De training ‘Het zonnetje in huis’

  Trainer Gerard stelt zich voor en licht het programma toe. ‘Ik geef jullie eerst een overzicht van de aandachtspunten die jullie hebben aangekruist op de HAAK-lijst. De communicatieve items “vragen of benoemen van de beleving” (item 2b), “verwachting van de beller” (3b), “samenvatten” (14) en …

 • Een kelder vol…

  Tijdens de weken voor Pasen staat er in de etalage van onze banketbakker altijd een kingsize uit chocolade opgetrokken paashaas. Er is elk jaar een prijsvraag: wie het gewicht van deze langoor het dichtst benadert, mag zich de trotse eigenaar ervan noemen. Je krijgt natuurlijk alleen een…

 • Heeft het iets met ‘suiker’ te maken?

  De meeste huidafwijkingen bij patiënten met DM hangen samen met DM, maar komen ook voor bij patiënten zonder DM. Er is geen relatie met de instelling van DM. Diabetische bullae komen alleen bij DM voor. ‘De huid is de spiegel van de ziel’ is een van die gevleugelde uitspraken…

 • ‘We blijven werken van goed naar beter’

  ‘De praktijken van Het Huisartsenteam liggen in een regio die zich uitstrekt van Breda tot Oudenbosch en van Zevenbergen tot Zundert’, vertelt Dominiek Rutters. De praktijkvormen zijn zeer divers: er zijn enkele solisten, HOED’en en zelfs een apotheekhoudend huisarts. De kracht van de…

 • Phimosis bij kinderen

  Phimosis is afgeleid van het Griekse woord phimos en betekent afsluiting of vernauwing. De voorhuid laat meestal voor het derde levensjaar spontaan los van de glans penis; soms gebeurt dit in de jaren daarna. Het gaat dus om een fysiologische aandoening. Bij frequent optreden van klachten kan…

 • Onschuldige en minder onschuldige oorzaken

  Mevrouw Kilic, 43 jaar, is 4 jaar weduwe en woont nu alleen. Ze is een hoogopgeleide Marokkaanse vrouw en heeft een fulltime baan. Ze komt zelden op het spreekuur. Nu is ze bij huisarts Soons, want ze heeft al maanden last van pijnlijke, hevige menstruaties, de eerste dagen met zulke krampen…

 • Tante Sjaan en de huisarts

  Rob van Marum, klinisch geriater UMC Utrecht, leidt de dag in met enkele feiten over de zorg voor ouderen. Hij stelt dat er specifieke problemen zijn bij ouderen rond het geneesmiddelengebruik. Vaak slikken ze diverse medicijnen tegelijkertijd uit verschillende richtlijnen die onafhankelijk van…