Nieuws

Mogelijk meer zelfdodingen door de pil

Gepubliceerd
14 augustus 2018
Vrouwen die hormonale anticonceptie gebruiken, hebben vaker last van depressies en stemmingsstoornissen. Deense onderzoekers gingen onlangs in een cohortonderzoek na of er bij gebruiksters van hormonale voorzorgsmaatregelen ook sprake is van meer zelfdodingen of pogingen daartoe. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn.
1 reactie

De onderzoekers selecteerden bijna een half miljoen vrouwen die tussen 1996 tot 2013 de leeftijd van 15 jaar bereikten. Zij sloten vrouwen uit die een van de volgende kenmerken hadden: poging tot zelfdoding, psychiatrische diagnose, maligniteit of diepveneuze trombose. Hetzelfde gold voor vrouwen die een antidepressivum gebruikten en vrouwen die al voor hun 15e aan de pil waren. De onderzoekers haalden de gegevens over gebruik van hormonale anticonceptie uit het nationale prescriptieregister. Zij traceerden pogingen tot zelfdoding en zelfdodingen in het landelijke gezondheidsregister en de doodsoorzakenregistratie.

Gemiddeld werden de vrouwen ruim 8 jaar gevolgd, hetgeen betekent dat er gegevens waren over 3,9 miljoen persoonsjaren. De onderzoekers traceerden 6999 pogingen tot zelfdodingen en 71 suïcides. Vergeleken met vrouwen die nooit hormonale anticonceptie gebruikten, bedroeg het relatieve risico van gebruiksters van hormonale anticonceptie op een poging tot zelfdoding 1,97 (95%-BI 1,85 tot 2,10) en het relatieve risico op een daadwerkelijke zelfdoding 3,08 (95%-BI 1,34 tot 7,08). Het verhoogde risico was zowel aanwezig bij gebruiksters van de combinatiepil als bij gebruiksters van pillen met uitsluitend progestagenen, vaginale ring of anticonceptiepleister. Het relatieve risico bleek vooral verhoogd in de jongste leeftijdsgroep (15 tot 19 jaar) en in het eerste jaar van gebruik om daarna enigszins te dalen.

Vanwege de snelle stijging van het risico na de start van hormonale anticonceptie in de eerste twee maanden van gebruik achten de onderzoekers een causale relatie niet onwaarschijnlijk. Aangezien het slechts een onderzoek betreft, kunnen we hieruit nog geen conclusies voor in de spreekkamer trekken. Gezien het omvangrijke gebruik van de pil is het echter wel goed om van deze resultaten op de hoogte te zijn.

Literatuur

  • Skovlund CW, et al. Association of hormonal contraception with suicide attempts and suicides. Am J Psychiatry 2018;175:336-42.

Reacties (1)

Peter Vonk 21 augustus 2018

Tja, seksuele activiteit samen met allerlei relatie gedoe zou ook wel eens tot somberheid kunnen leiden...
Correlatie is nog geen causaliteit!

Verder lezen