Nieuws

Patiënten in de war door pil met ander uiterlijk

Gepubliceerd
3 november 2014

Wat praktiserende artsen al lang weten, is nu ook wetenschappelijk aangetoond: het verstrekken van pillen met een ander uiterlijk leidt tot een lagere therapietrouw.

De onderzoekers traceerden in een enorme database van een Amerikaanse zorgverzekeraar patiënten die tussen 2006 en 2011 opgenomen waren in verband met een myocardinfarct en om die reden begonnen met een generieke bètablokker, ACE-remmer of angiotensine-II-antagonist of statine.

Van de 11.513 patiënten met een myocardinfarct kreeg 29% in het eerstvolgende jaar nadien te maken met een ander uiterlijk van een of meer pillen dat niet te maken had met een gewijzigde dosering. Veranderingen kwamen het meest voor bij statines en het minst bij bètablokkers. In totaal 4573 episodes waarbij sprake was onderbreking van de inname van medicatie gedurende tenminste een maand werden vergeleken met 19.881 controle-episodes waarbij de patiёnt zijn medicatie wel goed innam. De controle-episodes werden gematched naar geneesmiddelgroep, aantal voorafgaande voorschriften, leeftijd en geslacht.

Onderbreking van de inname werd in 6,8 procent van de gevallen voorafgegaan door verandering van het uiterlijk van de medicatie, bij de controle-episodes deed een dergelijke verandering zich in 4,6 procent van de gevallen voor. De oddsratio voor zogenaamde nonpersistentie nam daarmee met 49 procent toe na verandering van het uiterlijk van de pil (95%-BI 1,30 tot 1,71), 34 procent na een verandering van kleur van de pil (95%-BI 1,12 tot 1,59) en met 66 procent na verandering van vorm van de pil (95%-BI 1,43 tot 1,94). In het onderzoek is niet gekeken naar effecten op klinische eindpunten.

In hun beschouwing suggereren de onderzoekers dat de commissies die middelen op de markt toelaten zich ook bezig moeten houden met ‘esthetische kenmerken’ van farmaceutische producten omdat die invloed hebben op de therapietrouw en daarmee medisch van belang zijn. Zo zou men producenten van generieke pillen kunnen verplichten deze hetzelfde uiterlijk te geven als het merkproduct. Zolang dat niet geregeld is, moeten we terughoudend zijn met het switchen naar een andere generieke fabrikant, ook omdat de prijsverschillen doorgaans miniem zijn.

Kesselheim AS, et al. Burden of changes in pill appearance for patients receiving generic cardiovascular medications after myocardial infarction. Cohort and nested case-control studies.Ann Intern Med2014;161:96-103. doi:10.7326/M13-2381.

Foto: Thirteen/Shutterstock

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen