Nieuws

Musculoskeletale klachten bij kinderen al op jonge leeftijd aanwezig

Gepubliceerd
4 mei 2020
Naar schatting 4% van de huisartsconsulten gaat over musculoskeletale klachten (MSK) bij kinderen < 15 jaar; de prevalentie van rugpijn bij kinderen tussen 8 en 18 jaar is al 14 tot 24%. Een Nederlands onderzoek in het ‘Generation R’ cohort onderzocht welke factoren bijdragen aan MSK op jonge leeftijd.
0 reacties

Generation R is een populatiebreed, prospectief cohortonderzoek dat is gericht op de groei, ontwikkeling en gezondheid van kinderen in Rotterdam, geboren tussen 2002 en 2006. Zij worden gevolgd tot zij volwassen zijn. Voor het onderzoek naar MSK hadden de onderzoekers de beschikking over data van 8305 kinderen op 6-jarige leeftijd (85% van het totale cohort). Zij verzamelden onder andere data uit consulten met lichamelijk onderzoek en uit vragenlijsten die ouders invulden. Met multivariate regressieanalyse werd gekeken welke factoren bijdragen aan MSK.

Op de leeftijd van 6 jaar was de prevalentie van pijn in de afgelopen 3 maanden 27,2%, specifiek voor MSK was dit 10%. Pijn aan extremiteiten (89%), nek (10%) en rug (7%) was het frequentst en MSK waren relatief vaak chronisch (> 3 maanden aanwezig; 35,6%) en leidden geregeld tot schoolverzuim (62,6%). Kinderen met MSK hadden vaak ook andere pijnklachten (maag 31,3%; hoofd 19,8%). In de multivariate analyse bleken de aanwezigheid van MSK op 3-jarige leeftijd en gedragsproblemen de enige onafhankelijke voorspellers: de oddsratio was respectievelijk 5,10 (95%-BI 3,25 tot 7,98) en 2,10 (95%-BI 1,19 tot 3,72).

Dit onderzoek benadrukt nogmaals dat musculoskeletale klachten op de kinderleeftijd al frequent voorkomen, en laat zien dat eerdere episodes van MSK en gedragsproblemen zijn geassocieerd met het optreden van deze klachten op latere leeftijd. De NHG-Standaarden (zoals Aspecifieke lagerugpijn) bieden weinig informatie over kinderen, maar huisartsen dienen zich ervan bewust te zijn dat musculoskeletale klachten frequent voorkomen in deze doelgroep en impact hebben op latere leeftijd.

Literatuur

  • Van den Heuvel MM, et al. Musculoskeletal pain in 6-year-old children: the Generation R Study. Pain. 2020 Jan 8. DOI: 10.1097/j.pain.0000000000001797 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen