Nieuws

Naar minder suikerhoudende dranken

Gepubliceerd
17 september 2019
Verschillende omgevingsinterventies verlagen de consumptie van suikerhoudende dranken. Te denken valt aan: suikerhoudende dranken labelen, duurder maken, minder beschikbaar stellen op scholen, en gezondere alternatieven aanbieden in restaurants, winkels en thuis. Dat blijkt uit een cochranereview. Hier ligt een taak voor de overheid en het bedrijfsleven.
0 reacties

De auteurs includeerden 58 onderzoeken (n = 1,2 miljoen deelnemers), met zowel kinderen als volwassenen en een gemiddelde follow-up van 10 maanden,. De onderzochte interventies grepen in op de omgeving – meestal scholen, winkels en restaurants – waarin mensen kiezen voor suikerhoudende dranken. Er was een grote variatie tussen de verschillende onderzoeken en het risico op bias was groot. Daardoor is het lastig het effect eenduidig samen te vatten.

De auteurs geven aan dat er enig bewijs is dat het labelen van suikerhoudende dranken (bijvoorbeeld met stoplicht-, smileys- of voedingswaarde-etiket) de verkoop in de kantine of supermarkt verlaagt. Er is ook redelijk bewijs dat het duurder maken in restaurants en supermarkten de verkoop verlaagt. Het effect van het goedkoper maken van laagcalorische dranken was niet consistent. Het promoten hiervan verlaagde de verkoop van suikerhoudende dranken wel, evenals het stimuleren van de verkoop van groente en fruit. Verder lijkt een restrictief beleid bij stadsplanning voor nieuwe fastfoodrestaurants de consumptie van suikerhoudende dranken te verlagen. Tevens is er bewijs dat verminderde beschikbaarheid van suikerhoudende dranken op school de consumptie verlaagt. In enkele onderzoeken nam de consumptie buiten school dan wel toe. Tot slot lieten enkele onderzoeken zien dat een betere beschikbaarheid van laagcalorische dranken thuis de consumptie van suikerhoudende dranken verlaagt.

De NHG-Zorgmodule Leefstijl adviseert zo min mogelijk suikerhoudende dranken te drinken. Deze cochranereview maakt duidelijk dat er ook voor overheid en bedrijfsleven een duidelijke rol is weggelegd om dit doel te bereiken.

Literatuur

  • Von Philipsborn P, et al. Environmental interventions to reduce the consumption of sugar-sweetened beverages and their effects on health.Cochrane Database Syst Rev 2019;6:CD012292.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen