Nieuws

Nazorg van patiënten in de eerste lijn na behandeling van kanker

Gepubliceerd
2 juni 2016
Huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen in de nazorg voor patiënten die door de (ziekenhuis)specialist zijn behandeld vanwege kanker. De meerderheid van de huisartsen voelt zich bekwaam om deze behandeling te bieden. Minder dan 10% van de ondervraagde huisartsen gaf aan terughoudend te zijn om een grotere verantwoordelijkheid in de nazorg op zich te nemen. Als voornaamste reden werd een verhoging van de werkdruk aangedragen.
Dit concludeerden Noorse onderzoekers uit de antwoorden op hun (gesloten) vragenlijsten, die afgenomen werden onder 317 huisartsen uit zowel verstedelijkt gebied als het platteland. Het onderzoek was erop gericht de ervaringen van huisartsen met het aanbieden van nazorg aan patiënten met kanker in kaart te brengen, evenals hun mening over een mogelijk grotere verantwoordelijkheid van huisartsen bij de nazorg van patiënten met kanker in de toekomst.
De huisartsen beschreven ‘controle op recidieven’ en ‘psychosociale ondersteuning’ als belangrijkste onderdelen van de nazorg. Meer dan de helft van de ondervraagde huisartsen was tevreden over de samenwerking met de tweede lijn. Wel zagen zij nog uitdagingen binnen deze samenwerking en als belangrijkste uitdagingen gaven zij ‘onduidelijke richtlijnen’ en ‘onduidelijke verantwoordelijkheden’ aan.
Ook in Nederland is dit een relevant onderwerp. De Gezondheidsraad pleit in een recent rapport voor een herschikking van de nazorg voor patiënten met kanker die in opzet curatief worden behandeld. In H&W van september 2015 stond in de rubriek ‘(ver)stand van zaken’ het GRIP-onderzoek, waarin wordt gekeken naar de effecten van gestructureerde zorg vanuit de eerste lijn voor patiënten met kanker, die in opzet curatief worden behandeld.
Marloes Minnaard

Literatuur

  • 1.Fidjeland HL, et al. General practitioners’ attitudes toward follow-up after cancer treatment: a cross-sectional questionnaire study. Scand J Prim Health Care 2015;33:223-32.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen