Nieuws

Neglect van rechtszijdige CVA’s

Gepubliceerd
10 september 2005

Waarschijnlijk komen er evenveel CVA’s voor in de linker- als in de rechterhemisfeer. Toch zijn linkszijdige CVA’s in morbiditeitsregistraties in de meerderheid. Duitse onderzoekers registreerden in Hessen tussen 1997 en 2002 maar liefst 20.097 patiënten met een CVA. Van hen hadden er 11.328 een linkszijdig CVA en 8769 een rechtszijdig. Van alle patiënten met een trombolyse had 58% een linkszijdig infarct. Linkszijdigheid kwam vooral voor bij patiënten met een TIA of een ischemisch infarct en bij kort bestaande klachten (neglect. Zowel patiënt als de dokter missen de neurologische verschijnselen, waardoor de tijd voor trombolyse verstrijkt. Probleem blijft natuurlijk of dit links-rechtsverschil op te lossen is. Zolang de patiënt zijn rechtszijdige CVA niet herkent, kan de dokter ook niet interveniëren. Die laatste kan er bij onduidelijke symptomen wellicht wel wat vaker aan denken. (JZ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen