Praktijk

NHG-Kaderopleiding Supervisie: De oude en nieuwe lichtingen

Gepubliceerd
10 augustus 2004

In september zal voor de vierde maal in de NHG-geschiedenis een lichting NHG-huisarts-supervisoren en -begeleiders de Supervisieopleiding afronden tijdens een feestelijke bijeenkomst. Van de veertien deelnemers zijn er dan dertien formeel door het NHG erkend als supervisor, en één deelnemer is opgeleid tot teamcoach. In februari gaat de volgende opleiding alweer van start. Hebben huisartsen dan zoveel behoefte aan supervisie en persoonlijke begeleiding?

Huisarts ongelukkig, patiënt ongelukkig

Jeannette (43) komt al jaren geregeld naar mijn spreekuur. Zij is ongelukkig met het leven. Ik ben ongelukkig met haar. Zij vult de kamer met haar ontevredenheid. Ik dans wat naar haar pijpen. We blijven altijd beleefd. Het hoort erbij. Leuk is anders. In de supervisie breng ik mijn problematische contact met Jeannette eens in. Meteen komt ter sprake wat mijn vraag precies is. Tja. Eigenlijk wil ik dit zo niet. ‘Maar wat is dan je vraag?’ Nou, eh… hoe kan ik omgaan met Jeannette zonder me op te winden? We gaan op zoek naar wat in Jeannette mij nou zo ergert. Dat is niet moeilijk: ze geeft me altijd het gevoel dat ik tekortschiet. Ik doe mijn best, maar het is nooit genoeg. Of ik dan nooit tekort mag schieten? Diep gepeins. Nee, eigenlijk niet. Maar van wie dan niet? Ja, jee… van wie niet? Moet ik het hier nou over mijn moeder gaan hebben? Ik merk wel dat dit aan iets ouds raakt. Kennelijk is het voor mij een lastige kwestie, dat tekortschieten. Jeannette raakt me dus op een gevoelig punt. We zijn een mooi duo: zij zo ontevreden, en ik zo bang daarvoor. En dat allemaal onuitgesproken. We ontrafelen dit nog wat verder en ik besluit de volgende keer als Jeannette komt iets anders te doen. En dat doe ik. Zodra de gelegenheid zich voordoet, zeg ik haar dat ik het gevoel heb dat zij mij iets verwijt. Of dat klopt. Nee, dat klopt niet. Dan vraag ik haar of ze zich door mij altijd serieus genomen voelt. Nee, dat nou ook weer niet… We praten door over wat zij van mij nodig heeft en over wat ik van haar nodig heb om haar dat te kunnen bieden. Voor het eerst in lange tijd maken we contact. Leuk hoor, supervisie. Chris Rietmeijer, huisarts, supervisor-in-opleiding

Start nieuwe opleiding

De opleiding die in februari 2005 van start gaat, luistert naar een nieuwe naam: NHG-Kaderopleiding Supervisie en Coaching. Huisartsen die deze opleiding hebben afgerond kunnen supervisie geven aan collega's. Daarnaast hebben zij zich bekwaamd in het coachen (ook bij loopbaanproblemen), het bieden van collegiale consultatie, het begeleiden van intervisie en het geven van nascholing rond communicatie. Er kunnen maximaal achttien huisartsen aan de opleiding deelnemen. De kosten bedragen € 5.600,- per jaar en zijn fiscaal aftrekbaar. Gerekend moet worden op een tijdsinvestering van een dag per week, inclusief stages en zelfstudie; eenmaal per jaar is er een training van drie aaneengesloten dagen. De opleiding wordt gegeven in samenwerking met de afdeling Huisartsopleiding van het Julius Centrum van het UMC te Utrecht.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij een van de docenten van de opleiding: drs. Liesbeth van der Jagt (tel. 030-288 17 00, e-mail l.vanderjagt@nhg-nl.org) of drs. Ria Wijdeven (0485-31 24 34). Ook kunt u een informatiebrochure aanvragen bij de opleidingssecretaresse, Sylvia Vroman (tel. 030-288 17 00, e-mail s.vroman @nhg-nl.org). Wie zich wil aanmelden voor de opleiding wordt verzocht om vóór 15 september een brief met curriculum vitae en motivatie te sturen naar het NHG, ter attentie van Liesbeth van der Jagt, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht. (AS)

Door het NHG erkende supervisoren

Op de website van het NHG (http://nhg.artsennet.nl => afdelingen => A&O => begeleiding bij het professioneel functioneren) is een lijst van door het NHG erkende supervisoren opgenomen. Dit zijn huisartsen en gedragswetenschappers die de Kaderopleiding Supervisie hebben afgerond of die voldoen aan de eisen voor (her)registratie. Voor herregistratie als NHG-supervisor is het vereist dat zesmaal per jaar intervisie wordt gevolgd en aan een studiedag wordt deelgenomen. Ook is het noodzakelijk dat voldoende praktijkervaring in supervisie wordt opgedaan. Wie zich wil laten (her)registreren als NHG-supervisor kan zich wenden tot Sylvia Vroman, opleidingssecretaresse (tel. 030-288 17 00, e-mail s.vroman@nhg-nl.org).

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen